2018- YTU Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Mezun Anketi
Email address *
Bölümümüzden kaç yıl önce mezun oldunuz? *
Aşağıdaki soruları size en uygun durumu seçerek değerlendiriniz. *
Çok İyi
İyi
Orta
Az
Çok Az
Aldığınız temel bilim dersleri, mühendislik hayatınızdaki problemleri çözmede yeterli mi?
Deney tasarlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama yeteneği kazandığınızı düşünüyor musunuz?
Gemi inşaa ve tasarım süreçlerinin planlanması ve yürütülmesinde yeterli kabiliyet kazandınız mı?
Gemi inşaatı ve ilgili disiplinlerdeki çalışma gruplarında yer alabileceğinizi ve liderlik edebileceğinizi düşünüyor musunuz?
Mühendislik problemlerini belirleme ve çözüm bulabilme yeteneği kazandığınıza inanıyor musunuz?
İş hayatınızda okulda öğrendiğiniz mühendislik çözümlerini etkin bir şekilde kullanabiliyor musunuz?
Aldığınız eğitim ile mesleki etik kurallarını kullanabildiğinizi düşünüyor musunuz?
Aldığınız eğitim sayesinde yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurabilme yeteneğinizi değerlendiriniz.
Aldığınız eğitim sayesinde bir yabancı dili kullanma becerinizi değerlendiriniz.
Aldığınız eğitimin mesleğinize küresel ve hukuki boyutlarda katkısını değerlendiriniz.
Okul hayatınızda proje ve risk yönetimi bilgi ve becerisi kazandığınızı düşünüyor musunuz?
Bölümde edindiğiniz bilgilerin mühendislik hayatınızda girişimcilik, araştırma-geliştirme ve yenilikçi yönlerinizi ön plana çıkardığını düşünüyor musunuz?
Aldığınız eğitim ile yaşam boyu öğrenme becerisi kazandığınızı düşünüyor musunuz?
Mesleğinizle ilgili güncel konulardaki eğitimlere sürekli katılıyor musunuz?
Bölümümüzde okuduğunuz süre boyunca güncel bilgiye erişme ve kullanabilme yeteneğini edindiğinizi düşünüyor musunuz?
Gemi İnşaatı alanında gerekli olan modern teknik araçları, seçme ve kullanma becerisi kazandığınıza inanıyor musunuz?
Mesleki hayatınızda ihtiyaç duyduğunuz bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanılabilme yeteneğini kazandığınıza inanıyor musunuz?
Bölümünüzün farklı alanlarından birinde (Gemi İnşaatı, Gemi Makineleri, Gemi Hidromekaniği) daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi kazandığınızı düşünüyor musunuz?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms