Vyhodnocení akce ČUS SPORTUJ S NÁMI 2016

Vážení organizátoři,

věnujte, prosím, několik minut vyplnění vyhodnocení Vámi pořádané akce. Získaná data slouží jako podklad pro přidělení odpovídající finanční podpory. K vyplnění dotazníku budete potřebovat základní informace o akci, počtu účastníků a výši nákladů spojených s jejím uspořádáním v členění: materiál a zboží, energie, občerstvení, služby, cestovné, mzdy, ostatní.

Vyplnění dotazníku je podmínkou přidělení podpory. Vyplněné údaje budou přílohou smlouvy o přidělení finanční podpory.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Náklady akce zavedené v účetnictví organizátora (SK/TJ)

  Vyplňte skutečné náklady spojené s uspořádáním akce. Položka "Náklady CELKEM" by měla být rovna součtu všech ostatních položek. Náklady uvádějte v tisících Kč s přesností na 1 desetinné místo, tedy pokud byli celkové náklady 29 495 Kč, do vyplňovaného pole uvedete 29,5.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Identifikační údaje organizátora akce ČUS SPORTUJ S NÁMI - změny proti přihlášce

  Vyplňte identifikační údaje SK/TJ (organizátora sportovní akce
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question