หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24
เปิดรับสมัครจำนวน 50 คน (สมัครครบ 50 คน ปิดรับสมัครทันที .........รีบสมัครเลยค่ะ)
เอกสารที่ต้องเตรียมคือ 1) หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน จำนวน 35,000 บาท
2) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-สกุล *
ตำแหน่ง *
สำเร็จการศึกษาพยาบาลเมื่ไหร่ (ระบุปี พ.ศ.) *
MM
/
DD
/
YYYY
มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วกี่ปี *
สถานที่ทำงาน (ชื่อสถานที่ และที่อยู่สถานที่ทำงาน) *
เลขที่บัตรประชาชน *
เลขที่สมาชิกภาการพยาบาล *
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ *
เบอร์โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) *
E-Mail *
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (นอกเหนือจากที่ทำงาน) *
อัพโหลดรายการหลักฐานการการโอนเงินค่าลงทะเบียน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) *
Required
อัพโหลดสำเนาใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ *
Required
*ตัวอย่าง
ยืนยันการสมัครเข้าอบรม *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms