РОЛЯТА НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА И НАГЛАСИ КЪМ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЛАСТ СМОЛЯН
Онлайн анкетно проучване, Регионално изследване
Април-май, 2018 г.
Project I SEE is implemented within the European Territorial Cooperation Programme Greece - Bulgaria 2014-2020, co-financed by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria
1. Към кои от посочените групи принадлежите / на каква структура сте представител? /Моля, посочете повече от един отговор, ако е необходимо/ *
Required
2. Кои според Вас са най-големите социални проблеми в област Смолян? /Моля, посочете до три отговора/ *
Required
3. В каква степен желаете да допринесете за подобряването на социалната среда в района, в който живеете? *
4. В момента имате ли платена работа? *
5. Позицията, която заемате в момента (или последно сте заемали) изисква (е изисквала): *
6. Кои са трудностите, които лично Вие срещате на пазара на труда при търсенето на работа? /Моля, посочете повече от един отговор/ *
Required
7. В момента учите ли? /Моля, посочете един отговор/ *
8. Каква е вашата най-висока степен на завършено образование? *
9. Каква е професионалната Ви квалификация?
Your answer
10. Колко години професионален опит имате по специалността? (Опитът по специалността не винаги съвпада с продължителността на трудовия стаж. Ако нямате никакъв опит по специалността си, моля отбележете с 0) *
Your answer
11. Били ли сте някога доброволец, участвали ли сте в доброволчески организации и кампании? *
12. Има ли във Вашето семейство лица, които са били доброволци или са участвали в доброволчески организации и кампании? *
13. Имате ли приятели, които са били доброволци или са участвали в доброволчески организации и кампании? *
14. Бихте ли били доброволец в бъдещи доброволчески кампании? *
15. Какво е Вашето мнение за доброволческите кампании? /Моля, посочете един отговор/ *
16. Имате ли приятели, които имат собствен бизнес или работят за себе си? *
17. А имате ли приятели, които работят в социално-насочени организации, предприятия или са ангажирани със социални каузи? *
18. Има ли във Вашето семейство лица, които имат собствен бизнес или работят за себе си? *
19. А има ли във Вашето семейство лица, които работят в социално-насочени организации, предприятия или са ангажирани със социални каузи? *
20. Работили ли сте някога за себе си? (като самонает, на свободна професия, като едноличен търговец и т.н.) *
21. А Вие лично, работили ли сте в социално-насочени организации, предприятия и били ли сте ангажиран(а) със социални каузи? *
22. Имате ли свои собствени бизнес идеи? *
23. Бихте ли определили в каква степен желаете да стартирате собствен бизнес или да започнете да работите като самонаето лице? *
24. Имате ли идеи, свързани с подобряването на социалната среда и положението на уязвимите социални групи? *
25. Бихте ли стартирали собствен бизнес, свързан със социални каузи? *
26. Колко години опит в предприемачеството имате? (Ако нямате такъв опит, моля посочете 0) *
Your answer
27. Ако вече имате собствен бизнес, как бихте оценили развитието на бизнеса към момента? *
28. Ако вече имате собствен бизнес, в каква степен сте склонен да стартирате допълнителни дейности, които да са социално-ориентирани? *
29. Купували ли сте някога стоки, които са изработени от социални предприятия (хранителни продукти, сувенири, мартеници, картички и др.)? *
30. Бихте ли закупили стока, изработена от социално предприятие? *
31. Запознат ли сте с идеите за социално предприемачество и социално предприятие? *
32. Как бихте оценили уменията си да боравите с информационни и комуникационни технологии в следните направления? Моля използвайте шестобалната система, където 2 е слаб, а 6 – отличен. *
Слаб 2
Среден 3
Добър 4
Много добър 5
Отличен 6
Текстообработващи приложения (Word и др.)
Електронни таблици (Excel и др.)
Ползване на интернет, социални мрежи (Facebook и др.), електронна поща и т.н.
Ползване на интернет за интернет пазаруване
Ползване на интернет за интернет бизнес
33. В каква степен са развити у вас следните компетентности? Моля използвайте шестобалната система, където 2 е слаб, а 6 – отличен. *
Слаб 2
Среден 3
Добър 4
Много добър 5
Отличен 6
Изготвяне на маркетингови стратегии и планове за действие
Бизнес кореспонденция
Формално общуване
Бизнес преговори
Изготвяне на бизнес стратегия
Изготвяне на бизнес план
34. Бихте ли участвали в обучителни курсове по социално предприемачество?
35. Бихте ли участвали в обучителни курсове за придобиване на умение/ квалификация? *
36. Моля посочете една или няколко теми на обучение, в които бихте участвали? *
Required
37. Моля посочете Вашия пол: *
38. Каква е вашата възраст в навършени години? *
Your answer
39. Към коя етническа група принадлежите? *
40. Какво е вашето семейно положение? *
41. Моля посочете колко деца имате: *
Your answer
42. Има ли във Вашето семейство деца или лица с увреждания? *
43. Къде живеете в момента? *
44. Приблизително, какъв беше доходът на Вашето семейство/домакинство през миналия месец? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms