Susţineţi măsurile de suprataxare a băncilor, a companiilor din energie şi telecomunicaţii, creșterea salariului minim și limitarea activităţilor zilierilor?
Prin Ordonanţă de Urgenţă nr. 114 din 28 decembrie 2018, au fost aprobate următoarele măsuri fiscal – bugetare, cu impact asupra mediului de afaceri:
- Suprataxarea băncilor în funcţie de creşterea ROBOR: “Instituţiile bancare sunt obligate la plata taxei pe active financiare, denumită în continuare taxa pe active, în situaţia în care media trimestrială ROBOR determinată potrivit art. 87 alin. (2) depăşeşte pragul de 2%, denumit în continuare prag de referinţă”;
- Suprataxarea companiilor din energie cu 2% pe cifra de afaceri: “Contribuţia bănească percepută de la titularii de licenţe în domeniul energiei electrice, al energiei electrice şi termice în cogenerare pentru componenta energia electrică, al gazelor naturale este egală cu 2% din cifra de afaceri realizată de aceştia din activităţile ce fac obiectul licenţelor acordate de ANRE, cifră de afaceri calculată conform reglementărilor ANRE aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE cu avizul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză”;
- Suprataxarea companiilor din telecomunicaţii cu 3% pe cifra de afaceri: “Procentul prevăzut la alin. (1) şi (2) se stabileşte în cuantum de 3%, cu excepţia serviciilor poştale şi de curierat“;
- Salariul minim de 3.000 lei lunar pentru activitățile de construcţii și domeniile de producere a materialelor de construcţii:“Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră”;
- Limitarea activităţilor cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri:“O persoană nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic. Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier".“Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:
a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02;
c) pescuit şi acvacultură - diviziunea 03;"

Prin Hotărârea Guvernului nr. 937/2018 s-a majorat salariul minim:
- salariul minim brut pe țară este în cuantum de 2.080 de lei (majorat de la 1.900 de lei);
- salariul minim brut pentru posturile ce necesită studii superioare, dacă angajatul are o vechime minimă de un an în domeniul studiilor respective este de 2.350 de lei.

Vă invităm să va exprimaţi punctul de vedere cu privire la aceste măsuri adoptate, care vor viza un numar important de salariati din mediul privat.

1. Forma de organizare:
2. Susțineți suprataxarea băncilor?
3. Ce efecte vor fi generate de suprataxarea băncilor? * (posibilitatea de selectare a unor răspunsuri multiple)
4. Susțineți suprataxarea companiilor din energie?
5. Ce efecte vor fi generate de suprataxarea companiilor din energie? * (posibilitatea de selectare a unor răspunsuri multiple)
6. Susțineți suprataxarea companiilor din telecomunicaţii?
7. Ce efecte vor fi generate de suprataxarea companiilor din telecomunicaţii? * (posibilitatea de selectare a unor răspunsuri multiple)
8. Pentru stabilirea de noi obligații fiscale ce măsuri considerați că sunt strict necesare? * (posibilitatea de selectare a unor răspunsuri multiple)
9. Cati salariati din societatea dvs. sunt incadrati acum la nivelul salariului minim brut pe economie?
10. Susțineți cresterea diferențiată a salariului minim pe economie la 2.080 lei, la 2.350 lei pentru funcţii cu studii superioare şi o vechime minimă de un an în domeniul studiilor și la 3.000 lei lunar pentru activitățile de construcţii și domeniile de producere a materialelor de construcţii?
11. Punerea în aplicare începand cu 1 ianuarie 2019 a cresterii diferențiate a salariului minim pe economie va crea dificultăţi întreprinderii dvs.?
12. Ce dificultăți veți întâmpina ca urmare a creșterii salariului minim pe economie începand cu 1 ianuarie 2019? * (posibilitatea de selectare a unor răspunsuri multiple)
13. Cresterea salariului minim pe economie începand cu 1 ianuarie 2019 va avea ca efect disponibilizarea unor salariaţi din intreprinderea dvs.?
Dacă da,
14. Creșterea salariului minim pe economie va avea ca efect creșterea și altor salarii decât cele minime la nivelul intreprinderii dvs.?
15. Pentru stabilirea salariului minim ce măsuri sunt necesare? * (posibilitatea de selectare a unor răspunsuri multiple)
16. Ce masuri considerati ca sunt necesare a fi luate pentru a se putea asigura cresterea salariului minim? * (posibilitatea de selectare a unor răspunsuri multiple)
17. Susțineți limitarea numărului de zile pentru prestarea activităţilor cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri?
18. Susțineți eliminarea mai multor domenii de activitate în care se putea apela la munca necalificată cu caracter ocazional?
19. Ce măsuri considerați că sunt necesare pentru îmbunățirea pieței muncii în 2019?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service