Atrakcyjność turystyczna powiatu szamotulskiego
Szanowna Pani/ Szanowny Panie!

Jestem studentką Wyższej Szkoły Handlu i Usług na kierunku Turystyka i rekreacja i przygotowuję pracę licencjacką na temat: "Atrakcyjności turystycznej wybranych gmin powiatu szamotulskiego". Pragnę zwrócić się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, w której wyrażą Państwo swoją opinię na temat turystyki w Naszym powiecie. Państwa odpowiedzi będą dla mnie ważnym źródłem informacji. Niniejsza ankieta jest anonimowa, i służy wyłącznie do celów naukowych.

Czy jest Pan/Pani mieszkańcem powiatu szamotulskiego?
Jak długo mieszkają/przebywają Państwo na terenie Powiatu Szamotulskiego?
W jakiej gminie powiatu szamotulskiego Państwo mieszkają?
Czy uważa Pan/Pani, że powiat szamotulski jest atrakcyjny turystycznie?
Czy zgadzają się Państwo z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi powiatu Szamotulskiego? (właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć)
W pełni się zgadzam
Częściowo się zgadzam
Nie mam zdania
Częściowo się nie zgadzam
Całkowicie się nie zgadzam
Ma dobrą sytuację finansową?
Jest atrakcyjny dla mieszkańców?
Jest atrakcyjny dla turystów?
Jest atrakcyjny dla przedsiębiorców?
Daje mieszkańcom dobre warunki życia i perspektywy?
Jest bardziej atrakcyjny niż sąsiednie powiaty?
Jaki rodzaj turystyki jest według Pana/Pani najbardziej rozwinięty w powiecie szamotulskim?
Jak Pan/Pani ocenia ruch turystyczny w powiecie szamotulskim?
Jak Pan/Pani ocenia bazę noclegową (hotele, motele, pensjonaty itd.) w powiecie szamotulskim?
Jak Pan/Pani ocenia bazę żywieniową (restauracje, bary, kawiarnie itd.) w powiecie szamotulskim?
Jak Pan/Pani ocenia bazę towarzyszącą (punkty informacji turystycznej, agendy pocztowe, urządzenia telekomunikacyjne, stacje benzynowe, placówki kulturalno-rozrywkowe, obiekty sportowe itd.) w powiecie szamotulskim?
Jak Pan/i ocenia rozwój infrastruktury i dostępności komunikacyjnej (połączenia drogowe, kolejowe i autobusowe, drogi szybkiego ruchu, powiatowe itp.) w powiecie szamotulskim?
Które z walorów turystycznych stanowią o atrakcyjności tego regionu w Pana/Pani opinii?
Jak Pan/Pani ocenia walory krajobrazowe powiatu szamotulskiego (lasy, rezerwaty przyrody, przestrzenie rolnicze itd.)?
Czy uważa Pan/Pani, że powiat szamotulski w sposób należyty dba o ochronę środowiska i przyrody?
Jak Pan/Pani ocenia stan obiektów architektonicznych powiatu szamotulskiego (dwory, zabytkowe wille, kościoły itd.)?
Czy uważa Pan/Pani, że powiat szamotulski dobrze realizuje zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami?
Czy uważa Pan/Pani, że życie kulturalne w powiecie szamotulskim jest dobrze rozwinięte?
Czy uważa Pan/Pani, że powiat szamotulski dobrze realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki?
Czy uważa Pan/Pani, że powiat szamotulski zapewnia porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom?
W którym z wymienionych obiektów był/a Pan/i osobiście?
Jaka jest według Pana/i największa atrakcja turystyczna powiatu szamotulskiego?
Your answer
Czy są według Pana/Pani miejsca warte wypromowania, które nie są powszechnie znane?
Jeśli tak to jakie?
Your answer
Co według Pana/Pani należy poprawić, aby zwiększyć atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną powiatu szamotulskiego?
Czy wg Pana/Pani promocja powiatu szamotulskiego jest wystarczająca?
Jak Pan/Pani ocenia promowanie regionu powiatu szamotulskiego za pomocą środków medialnych (Internet, prasa, telewizja, radio itd.)?
Co polecił/a by Pan/i komuś, kto jeszcze nie był w powiecie szamotulskim, aby zachęcić go do przyjazdu?
Your answer
Płeć
Wiek
Wykształcenie
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service