Atrakcyjność turystyczna powiatu szamotulskiego
Szanowna Pani/ Szanowny Panie!

Jestem studentką Wyższej Szkoły Handlu i Usług na kierunku Turystyka i rekreacja i przygotowuję pracę licencjacką na temat: "Atrakcyjności turystycznej wybranych gmin powiatu szamotulskiego". Pragnę zwrócić się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, w której wyrażą Państwo swoją opinię na temat turystyki w Naszym powiecie. Państwa odpowiedzi będą dla mnie ważnym źródłem informacji. Niniejsza ankieta jest anonimowa, i służy wyłącznie do celów naukowych.
Czy jest Pan/Pani mieszkańcem powiatu szamotulskiego?
Clear selection
Jak długo mieszkają/przebywają Państwo na terenie Powiatu Szamotulskiego?
Clear selection
W jakiej gminie powiatu szamotulskiego Państwo mieszkają?
Clear selection
Czy uważa Pan/Pani, że powiat szamotulski jest atrakcyjny turystycznie?
Clear selection
Czy zgadzają się Państwo z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi powiatu Szamotulskiego? (właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć)
W pełni się zgadzam
Częściowo się zgadzam
Nie mam zdania
Częściowo się nie zgadzam
Całkowicie się nie zgadzam
Ma dobrą sytuację finansową?
Jest atrakcyjny dla mieszkańców?
Jest atrakcyjny dla turystów?
Jest atrakcyjny dla przedsiębiorców?
Daje mieszkańcom dobre warunki życia i perspektywy?
Jest bardziej atrakcyjny niż sąsiednie powiaty?
Jaki rodzaj turystyki jest według Pana/Pani najbardziej rozwinięty w powiecie szamotulskim?
Jak Pan/Pani ocenia ruch turystyczny w powiecie szamotulskim?
Clear selection
Jak Pan/Pani ocenia bazę noclegową (hotele, motele, pensjonaty itd.) w powiecie szamotulskim?
Clear selection
Jak Pan/Pani ocenia bazę żywieniową (restauracje, bary, kawiarnie itd.) w powiecie szamotulskim?
Clear selection
Jak Pan/Pani ocenia bazę towarzyszącą (punkty informacji turystycznej, agendy pocztowe, urządzenia telekomunikacyjne, stacje benzynowe, placówki kulturalno-rozrywkowe, obiekty sportowe itd.) w powiecie szamotulskim?
Clear selection
Jak Pan/i ocenia rozwój infrastruktury i dostępności komunikacyjnej (połączenia drogowe, kolejowe i autobusowe, drogi szybkiego ruchu, powiatowe itp.) w powiecie szamotulskim?
Clear selection
Które z walorów turystycznych stanowią o atrakcyjności tego regionu w Pana/Pani opinii?
Jak Pan/Pani ocenia walory krajobrazowe powiatu szamotulskiego (lasy, rezerwaty przyrody, przestrzenie rolnicze itd.)?
Clear selection
Czy uważa Pan/Pani, że powiat szamotulski w sposób należyty dba o ochronę środowiska i przyrody?
Clear selection
Jak Pan/Pani ocenia stan obiektów architektonicznych powiatu szamotulskiego (dwory, zabytkowe wille, kościoły itd.)?
Clear selection
Czy uważa Pan/Pani, że powiat szamotulski dobrze realizuje zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami?
Clear selection
Czy uważa Pan/Pani, że życie kulturalne w powiecie szamotulskim jest dobrze rozwinięte?
Clear selection
Czy uważa Pan/Pani, że powiat szamotulski dobrze realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki?
Clear selection
Czy uważa Pan/Pani, że powiat szamotulski zapewnia porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom?
Clear selection
W którym z wymienionych obiektów był/a Pan/i osobiście?
Jaka jest według Pana/i największa atrakcja turystyczna powiatu szamotulskiego?
Czy są według Pana/Pani miejsca warte wypromowania, które nie są powszechnie znane?
Clear selection
Jeśli tak to jakie?
Co według Pana/Pani należy poprawić, aby zwiększyć atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną powiatu szamotulskiego?
Czy wg Pana/Pani promocja powiatu szamotulskiego jest wystarczająca?
Clear selection
Jak Pan/Pani ocenia promowanie regionu powiatu szamotulskiego za pomocą środków medialnych (Internet, prasa, telewizja, radio itd.)?
Clear selection
Co polecił/a by Pan/i komuś, kto jeszcze nie był w powiecie szamotulskim, aby zachęcić go do przyjazdu?
Płeć
Clear selection
Wiek
Clear selection
Wykształcenie
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy