แบบฟอร์มนิมนต์ พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล แสดงธรรม
ตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์ และเพื่อถนอมธาตุขันธ์ พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล มีกำหนดรับกิจนิมนต์ เดือนละไม่เกิน 5 งาน เพื่อเป็นประโยชน์ ขอให้นิมนต์ไปแสดงธรรม โดยกรุณาให้ข้อมูลเพื่อนำเสนอพระอาจารย์ในการพิจารณารับกิจนิมนต์
Email address *
ชื่อผู้ติดต่อ *
โทรศัพท์ผู้ติดต่อ *
E-Mail *
ระบบจะส่งข้อมูลการนิมนต์ของท่านกลับไปเพื่อใช้ในการตรวจสอบและอ้างอิง กรุณาระบุ E-Mail ที่ถูกต้อง เช่น nimmalo4u@gmail.com
การกรอกฟอร์มนี้ใช้เป็นข้อมูลเพื่อประสานงานต่อไปเท่านั้น......... กรุณาตรวจสอบ E-Mail ของท่านเนืองๆ โดยเฉพาะใน 3 วันแรก เพื่อประสานงานการรับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรม
หน่วยงาน
กรุณาระบุ ชื่อบริษัท หน่วยงานราชการ องค์กร หรือ ชื่ออื่นๆ ได้แก่ ชื่อกิจกรรม เพื่อการสื่อสารประสางานประชาสัมพันธ์ต่อไป
ชื่องาน/วัตถุประสงค์
ระบุ ชื่องาน วัตถุประสงค์ ในการจัดงาน เช่น คอร์สปฏิบัติธรรมเนยยะ๙ มีสติด้วยจิตเป็นกลาง หรือ ทำบุญบ้านคุณสติ เป็นต้น
สถานที่แสดงธรรม *
กรุณาแนะนำการเดินทาง วิธีการเดินทาง และระบุสถานที่ใกล้เคียง ที่สังเกตง่าย
ตำแหน่งในแผนที่ (Option)
ท่านสามารถค้นหาสถานที่แสดงธรรมใน Google Map และเก็บตำแหน่งที่ Google Map ระบุให้ เช่น https://goo.gl/maps/gwTuRe81dpp หรือ 13.167119, 101.069173
วันที่แสดงธรรม *
MM
/
DD
/
YYYY
เวลาเริ่มแสดงธรรม
เวลาจบการแสดงธรรม
จำนวนผู้ฟัง
ระบุจำนวนผู้ฟังที่คาดว่าจะมาฟัง
เปิดให้ฟังธรรม
Clear selection
ชื่อ-โทรศัพท์ ผู้ประสานงาน
เพื่อใช้ติดต่อสอบถามการเดินทาง และสำรองที่นั่ง
หัวข้อ
สามารถใช้หัวข้อกว้างๆ เช่น การปฏิบัติธรรม หรือคำสอนในพระพุทธศาสนา แต่ ไม่จำเป็นต้องระบุหัวข้อ
ประเภทของงาน
กรณีอื่นๆ กรุณาระบุในหมายเหตุ
วิทยากรร่วม
หากมีวิทยากรร่วมบรรยายในงาน กรุณาระบุชื่อวิทยากร เวลา และหัวข้อบรรยายของวิทยากรแต่ละท่าน
การถวายภัตตาหาร
พระอาจารย์ปกติท่านฉันวันละ 1 มื้อในเวลา 9:00-9:30 หากจัดเวลาได้เหมาะสม และท่านประสงค์ถวายภัตตาหารเช้า หรือ เพล กรุณาระบุเพื่อทราบ
Note เพิ่มเติม
การจัดรถรับส่ง
Clear selection
ขอความร่วมมือถนอมธาตุขันธ์ของครูบาอาจารย์ โดยนิมนต์ไปแสดงธรรม ครับ ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตในการเผยแผ่ธรรมะแด่ทุกท่าน ...มีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่น และเป็นกลาง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy