แบบสำรวจการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา/หน่วยงาน เพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป
2. แบบสอบถามนี้มี 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต สื่อเดิม
ตอนที่ 3 ประสิทธิภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต สื่อใหม่
ตอนที่ 4 ปัญหา/อุปสรรค ในการใช้งานปัจจุบัน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล *
เบอร์ติดต่อ *
E-Mail *
ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน *
รหัสสถานศึกษา *
ที่อยู่สถานศึกษา/หน่วยงาน *
สังกัด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy