Ankieta dla pracowników administracji

Wyniki niniejszej ankiety zostaną wykorzystane przy opracowywaniu nowej strategii Wydziału Polonistyki: Państwa opinie i pomysły zostaną uwzględnione przy formułowaniu celów strategicznych. Praca nad strategią jest okazją do wspólnej diagnozy problemów i poszukiwania satysfakcjonujących rozwiązań.
W ankiecie oceniane są różne poziomy funkcjonowania uczelni: poziom ogólnouniwersytecki, wydziałowy oraz instytutowy. Można ocenić wszystkie poziomy lub wybrany z nich: prosimy wyraźnie zaznaczyć, o jakim z tych poziomów piszą Państwo w odpowiedziach na poszczególne pytania.
Ankieta jest anonimowa, podanie jakichkolwiek danych o sobie jest opcjonalne.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question