Dotazníkové šetření firem podnikajících v Tachově zaměřené na hodnocení podnikatelského prostředí
Město Tachov v současné době připravuje novou Strategii rozvoje města do roku 2030. Rádi bychom v této souvislosti znali Vaše hodnocení podnikatelského prostředí ve městě, resp. regionu, co Vaší firmu trápí a jak Vám město Tachov může pomoci s rozvojem Vašeho podnikání.
S anonymizovanými výsledky průzkumu Vás rádi seznámíme. Předem děkujeme za spolupráci.
1. Název firmy:
Your answer
2. E-mailová adresa pro zaslání výsledků výzkumu:
Your answer
3. Obor/ odvětví podnikání:
Your answer
4. Počet zaměstnanců (odhadem):
Your answer
• z toho podíl vysokoškolsky vzdělaných pracovníků (odhadem):
Your answer
• z toho podíl agenturních zaměstnanců (odhadem):
Your answer
5. Ve kterém roce vznikla vaše firma (na tomto místě)?
Your answer
6. Na jaké trhy dodáváte produkty (výrobky, služby) vaší firmy? Jaký je % podíl následujících trhů?
0 - 25%
26 - 50%
51 - 75%
76 - 100%
Místní/ regionální trh
Zbývající část České republiky
Evropská unie
Ostatní země světa
7. Zhodnoťte prosím vývoj vaší firmy v posledních přibližně pěti letech (2015-2019) podle následujících kritérií.
růst
setrvalý stav
pokles
Počet zaměstnanců (celkem)
Počet vysokoškolsky vzdělaných pracovníků
Počet agenturních pracovníků
Objem produkce
Export
8. Jaký předpokládáte vývoj vaší firmy v nejbližších pěti letech (2020-2025) podle následujících kritérií?
růst
setrvalý stav
pokles
Počet zaměstnanců (celkem)
Počet vysokoškolsky vzdělaných pracovníků
Počet agenturních pracovníků
Objem produkce
Export
9. Otázka pouze pro firmy z oblasti průmyslu. Jaké dopady bude mít podle Vašeho názoru technologický rozvoj (průmysl 4.0) na počet a strukturu zaměstnanců a na další lokalizační požadavky vaší firmy v nejbližších přibližně deseti letech? Prosíme o komentář.
Your answer
10. Jak hodnotíte podnikatelské prostředí v Tachově a okolí podle následujících kritérií?
Velmi dobře
Spíše dobře
Spíše špatně
Velmi špatně
Nevím, nedokážu posoudit
Dostupnost pracovní síly
Kvalita pracovní síly (znalosti a dovednosti)
Flexibilita pracovní síly
Nabídka nemovitostí pro podnikání
Cena nemovitostí (koupě, pronájem)
Náklady na energie, plyn, odpady apod.
Dopravní dostupnost a obslužnost
Dostupnost vysokorychlostního internetu
Blízkost dodavatelských odvětví či jiných kooperačních partnerů
Vnější zdroje financování (úvěry, půjčky, veřejná podpora apod.)
Nabídka specializovaných služeb pro podnikání (finanční, právní poradenství)
Možnosti spolupráce se středními školami
Možnosti spolupráce s vysokými školami, vědeckými, výzkumnými a vývojovými zařízeními v regionu
Kupní síla obyvatelstva ve městě/ regionu
Kvalita života ve městě/ regionu
Image města jako zajímavého místa pro investování a podnikání
Podpora podnikání ze strany města (místní samosprávy)
Dostatek informací, vzdělávacích akcí a poradenství pro začínající podnikatele
Informovanost o strategických cílech a rozvojových záměrech města
11. Jaké jsou podle Vašeho názoru největší výhody podnikání v Tachově a okolí?
Your answer
12. Jaké jsou podle Vašeho názoru největší nevýhody podnikání v Tachově a okolí? Co by se mělo změnit?
Your answer
13. Uvažujete o tom, že by vaše firma do budoucnosti skončila s podnikáním v Tachově a okolí, resp. přemístila podnikání jinam?
14. Pokud ano, jaké jsou pro to důvody? Je možné více odpovědí.
15. Jak by město Tachov mohlo podpořit Vaše podnikání? Prosíme o uvedení konkrétních opatření.
Your answer
16. Jak důležitá je podle Vašeho názoru spolupráce vaší firmy s městem?
17. Jak Vy osobně, resp. vaše firma může pomoci městu? Co můžete nabídnout?
Your answer
18. Měl/a byste zájem se zúčastnit setkání zástupců podnikatelských subjektů s představiteli města Tachova?
19. Je něco, co byste nám chtěl/a ještě sdělit …?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy