แบบลงทะเบียนออนไลน์ การแข่งขันหุ่นยนต์ ZEER Robotic Open 2011 : ZRO 2012

แบบลงทะเบียนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ ZEER Robotic Open 2011 : ZRO 2011 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2555
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี (จัดโดยศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี)
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้