แบบสอบถาม ความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
โปรดทำเครื่องหมายถูกให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการงานด้านต่างๆองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผน ปรับปรุงการให้ บริการและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms