Enkät om värmen


Efter injusteringen av värmesystemet och bytet av termostater har några hushåll anmält problem med värmen. För att få en bättre bild av läget önskar styrelsen er hjälp med följande enkät.

Innan vi gör några ytterligare höjningar i undercentralerna vill vi göra en kartläggning och utesluta att problemen beror på luft i systemet, smuts i radiatorer eller liknande.

Det räcker med ett svar per hushåll.

Tack på förhand!

/ Styrelsen för Brf Skönstaholm

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question