หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สัปดาห์ที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559
คำชื่อแจง ขอความกรุณาเลือกระดับคะแนนตามความพอใจ
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบ
1.1 เพศ
1.2 หลักสูตร
ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมโครงการ
การบรรยายหัวข้อ “การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายแบบบรรยาย” โดย อ.เจษฎา ทองขาว
1. วิทยากรมีความรู้ในหัวข้อที่บรรยายมากน้อยเพียงใด
2. วิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดมากน้อยเพียงใด
3. วิทยากรสามารถตอบคำถามได้ชัดเจนเพียงใด
4. เนื้อหามีความสอดคล้องกับหัวข้อที่บรรยาย
5. เนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์
การบรรยายหัวข้อ “การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายแบบบรรยาย” โดย อ.หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร
1. วิทยากรมีความรู้ในหัวข้อที่บรรยายมากน้อยเพียงใด
2. วิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดมากน้อยเพียงใด
3. วิทยากรสามารถตอบคำถามได้ชัดเจนเพียงใด
4. เนื้อหามีความสอดคล้องกับหัวข้อที่บรรยาย
5. เนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์
ตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะ
Your answer
กรุณาระบุ "รหัสนิสิต" (ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms