สมัครเข้าร่วมการอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2563
ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
หมดเขตการลงทะเบียน รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563
Email address *
กำหนดการอบรม
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ระดับการศึกษา *
สาขา *
ตำแหน่งงาน
Your answer
ลักษณะงานในปัจจุบัน (ควรทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก) *
Your answer
หน่วยงาน
Your answer
สังกัด
Your answer
เลขที่
Your answer
ถนน
Your answer
ตำบล/แขวง
Your answer
อำเภอ/เขต *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
โทรสาร
Your answer
โทรศัพท์มือถือ (เพื่อสะดวกในการติดต่อ) *
Your answer
อัตราค่าลงทะเบียน
ชำระค่าลงทะเบียน
โอนเข้า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 333-228103-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล Denver II สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว” โปรดแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัคร ส่งถึง คุณศุภรดา E-mail : cfacademic@hotmail.com รุ่นที่ 1ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 และรุ่นที่ 2 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-4410602-8 ต่อ 1417 หรือ 1422 หรือ 092-4145296 หรือ ทางอินบอค facebook: สถาบันเด็กมหิดล บริการวิชาการสู่สังคม (ในวันและเวลาราชการ)
หมายเหตุ เนื่องจากลักษณะการอบรมเป็นการฝึกใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผู้เข้ารับการอบรมควรมีทักษะ และความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก
หมายเหตุ กรุณาสอบถามก่อนการโอนเงินค่าลงทะเบียน
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse