แบบประเมินผลกิจกรรมคริสต์มาสนานาชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ณ บริเวณอาคารโดมศูนย์กิจกรรม พระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินธฺโร)
ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน *
ระดับชั้นที่กำลังศึกษาอยู่ *
คำชี้แจง ให้เลือกระดับความพึงพอใจของท่านตามรายการประเมินด้านล่างนี้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับวันคริสต์มาส
2. ได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมคริสต์มาสนานาชาติ
3. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้านการมีวินัย ความสามัคคีและ มีน้ำใจ และการทำงานเป็นทีม
4. การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
5. รูปแบบของกิจกรรมมีความเหมาะสม
6. ความเหมาะสมของสถานที่ วัน และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
7. การแสดง / กิจกรรมของนักเรียน
8. ประโยชน์ที่ได้รับ
9. ความพึงพอใจในภาพรวม
ข้อสนออื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms