Workshop : Win-Win in Trade Term Agreement
อ่านเกมส์-วางแผน-นำเสนอ-เจรจา TTAให้ลงเอยแบบ Win-Win

เน้น *** Chanel Hypermarket + Cash & Carry ***

จัดโดย FBเพจ MT Clinic และ บริษัท iTalent (Thailand)
     
>วัตถุประสงค์ของงาน<
- เพื่อให้การบริหารจัดการ Key Account Portfolios ที่ถืออยู่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการ และวาง Strategy ในการต่อรองให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
- เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทีมงานและเพื่อให้การเจรจาต่อรองมีประสิทธิผล เสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า
- สามารถ Control and Management Sales Budget,  ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

>ผลที่คาดว่าจะได้รับ<
- เพื่อ Develop Core Competency ของ Function Sales
- เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ Trade Term Agreement
- เพื่อให้สามารถวางแผน Account Strategy ถูกต้อง และสอดคล้องกับ Channel Strategy
- เพื่อเรียนรู้รูปแบบการนำเสนอ และเจรจาต่อรอง ที่เหมาะสม
- เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ มาปรับใช้กับสถานการณ์จริง
 
>Workshop Overview<
(เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ บรรยายเป็นภาษาไทย)
Workshop 2 วันเต็ม (ภาคทฤษฎี 1 วัน, ภาคปฏิบัติ 1 วัน)
==> ภาคทฤษฎี (Day 1)
- ข้อคิด 11 ข้อ ก่อนดีล TTA
- เข้าใจความหมาย TTA รายบรรทัด
- ขั้นตอนการวางแผน วาง Strategy อย่างเป็นระบบ
- การเตรียมตัวนำเสนอ
- Technic / Tactic ในการจัดการข้อโต้แย้งต่าง ๆ
- แผนสำรอง / วิธีการรับมือ กรณีไม่สามารถปิด TTA ได้
- Tracking System
- วิธีปฏิบัติหาก TTA ไม่เป็นตามข้อตกลง

==> ภาคปฏิบัติ (Day 2)
- Wrap-up เนื้อหาต่าง ๆ
- เข้าใจแนวคิดของฝั่ง Buyer
- Brainstorm Win-Win Strategy ที่ Buyer ยอมรับได้
- จำลองสถานการณ์ และฝึกซ้อมการนำเสนอในรูปแบบเสมือน (Role Play) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอดีต Senior Buyer ตัวจริงเสียงจริง

----------------------------------------------------
การเรียนการสอนใช้ตัวอย่างสมมติ
ร่วมกับสถานการณ์ และปัญหาอุปสรรค ที่ผู้เรียนประสบจริงในชีวิตการทำงาน
ผู้สอนจะไม่มีการร้องขอ ให้ผู้เข้าร่วมเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เป็นความลับบริษัท
---------------------------------------------------

>Meet Facilitator (ประจำทั้ง 2 วัน)<
"ประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยตัวมันเอง" เรื่องที่เกิดขึ้นในการดีลกับ Modern Trade ก็เช่นกัน
ทฤษฎีนั้นสำคัญ แต่ประสบการณ์สำคัญไม่แพ้กัน Process / Method / Technic / Tactic จำเป็นต้องผสานกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่แต่ละบริษัทต้องการจะ Deliver
Facilitator ของเราทั้ง 3 ท่าน และ Guest Speaker อดีต Big C Buyer จะร่วมกันถ่ายทอดใน Workshop ครั้งนี้

==> Facilitator ท่านที่ 1 ตัวแทนฝ่าย Key Account Manager บริษัทใหญ่ : คุณวลัย หวังสถิตย์พร อดีต Senior Customer Manager, Unilever
- กับประสบการณ์ 20กว่าปี ในการบริหาร Modern Trade รายใหญ่ (โดยเริ่มต้น 10 ปีแรกใน Unilever)
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ ช่วยเหลือองค์กรใหญ่ๆ และ SME ในการปรับตัว
- ประสบการณ์การบริหารงานแบบ End to End ด้วยแนวทาง Complete Solution ที่สามารถ Balance Requirements ของทั้งสองฝ่ายในแบบ Win-Win

==> Facilitator ท่านที่ 2 ตัวแทนฝ่ายผู้ที่เคยอยู่ทั้งฝั่ง Supplier และ Trade (Buyer) : คุณรวิกานต์ ไทยสีหราช
- กับประสบการณ์ 20กว่าปี เริ่มต้นด้วยการเป็น Buyer รุ่นบุกเบิกของ Carrefour หลังจากนั้นได้ย้ายฝั่งไปร่วมงานกับ Supplier ใหญ่หลายราย อาทิเช่น DKSH และย้ายกลับมาร่วมงานกับ Retail ทั้งระดับโลก ปัจจุบันผันตัวเองเป็น Trainer ผู้เชี่ยวชาญด้าน Change Management


==> Facilitator ท่านที่ 3  ตัวแทนพัฒนาบุคลากรในวงการ FMCG : คุณชุติพงษ์ เบญจสัตย์กุล, Consultant, iTalent (Thailand) Co., Ltd.
- Consultant และผู้ร่วมก่อตั้ง iTalent (Thailand) Co., Ltd. Recruitment Agency ที่เชี่ยวชาญในการ Recruit Commercial Professional ให้กับบริษัท Fast Moving Consumer Goods (FMCG) ขนาดใหญ่ (ยอดขาย 5,000 ล้าน จนถึงหลักหลายหมื่นล้านบาทต่อปี) ส่วนหนึ่งของรายชื่อลูกค้า PepsiCo, Colgate-Palmolive, Dutch Mill, Mead Johnson Nutrition เป็นต้น
- ประสบการณ์ 13 ปีในวงการ FMCG ดูแล Sales ในบริษัทอันดับต้นๆ ของโลกในวงการ Consumer Product เช่น  Nestle, Dumex, DKSH และ Mars
- เข้าใจ Core Competency ของ Sales Function ทำให้สามารถ Identify Gap, Develop/Close Gap เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการ Business Challenge ได้ตรงตาม Corporate Goal

==> Role Play วันที่ 2 <==
- พบกับตัวแทน Buyer ผู้มีประสบการณ์จากทั้ง 2 ฝั่ง : กับประสบการณ์รวมมากกว่า 10 ปี ในฐานะ Buyer จากทั้ง Tesco, Tops รวมถึง Retail ระดับโลกอย่าง IKEA และยังได้ผันตัวมาร่วมงานฝั่ง Supplier รายใหญ่หลายเจ้าของไทย
- จากประสบการณ์ที่มีทั้งสองฝ่าย ทำให้สามารถแชร์ประสบการณ์ และการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ที่ Win-Win
- ดีล TTA เสมือนจริง ต่อหน้า Buyer ตัวจริงเสียงจริง
- Feedback ผลลัพธ์จากตัวแทน Buyer ทันทีหลังดีลจบ พร้อมคำแนะนำเมื่อลงสนามจริง
 ====================== 
>Workshop นี้เหมาะสำหรับ<
- Modern Trade Manager / Group Key Account Manager ที่ต้อง Lead / Supervise / Coach ลูกทีมในการทำ TTA
- Key Account Manager / Key Account Executive ที่ต้องเป็นผู้เตรียมข้อมูล / วางแผน / จัดทำ Presentation และเป็นผู้นำไปปฏิบัติ
- Channel Manager / Trade Marketing / Category Manager ผู้ Support Sales, ผู้ควบคุม Spending Budget และ Channel Strategy
- เหมาะกับผู้ที่ดูแล Account Big C โดยตรง (ผู้ที่ดูแล Account อื่น ๆ สามารถเข้าร่วมได้เช่นกัน)
- Workshop นี้ไม่เหมาะกับ ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหาร Modern Trade / Key Account

====================== 
Upcoming Date & Location
วันพฤหัสบดี ที่ 17 และ ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 (หลักสูตร 2 วัน)
เวลา 9.30 - 17.00น. 
สถานที่: Jasmine City Hotel Bangkok @ Asoke (Sukhumvit 23)
แผนที่ : http://www.jasminecity.com/map/ (คลิ๊กเพื่อดูแผนที่)

====================== 
ค่าใช้จ่าย :
(รวมเอกสารประกอบ Workshop, Coffee Break วันละ 2 ชุด และอาหารกลางวัน-บุปเฟ่ต์ 2 มื้อ)
- ราคาปกติ 15,000 บาท ต่อท่าน + (VAT 7%)1,050.00 บาท = ราคารวม VAT 16,050.00 บาท ต่อท่าน
- ราคา Early Bird (สำหรับผู้ที่ชำระเงิน 6 ท่านแรก เท่านั้น) 12,000 บาท ต่อท่าน + (VAT 7%) 840.00 บาท = ราคารวม VAT 12,840.00 บาท ต่อท่าน
- รับจำนวนจำกัด 30 ที่นั่ง

====================== 
*กรณีขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีในนามบริษัท/นิติบุคคล

1. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
- ราคาปกติ 16,050.00 บาท รวม VAT (ราคาไม่รวม VAT = 15,000 บาท หักภาษีได้ 450.00 บาท ) ยอดโอนสุทธิ 15,600.00 บาท
- ราคา Early Bird 12,840.00 บาท รวม VAT (ราคาไม่รวม VAT = 12,000 บาท หักภาษีได้ 360.00 บาท) ยอดโอนสุทธิ 12,480.00 บาท
2. หากต้องการใบเสนอราคา หรือ  ใบแจ้งหนี้ กรุณาติดต่อ Line : @italent
3.ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
====================== 
การลงทะเบียนจะสมบูรณ์หลังจากท่านได้รับหลักฐานยืนยันการรับโอนเงิน
**รายละเอียดบัญชี เพื่อโอนเงิน

ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี
ชื่อบัญชี “บจก. ไอทาเล้นท์ (ไทยแลนด์)”
บัญชีออมทรัพย์ : 123-446531-6
กรุณาส่งหลักฐาน (รูปถ่าย/Scan พร้อม(กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล) การโอนเงิน มาที่

Line ID : @italent

email : rattanakorn@iTalent.co.th

Fax : 02-438-1798 (กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ในเอกสารที่นำส่ง)

====================== 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณฟาง
โทร : 085-846-6048
Line-ID : @italent
Facebook Inbox : http://fb.com/messages/iTalent.Thailand

Email address *
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน (ยังไม่รวมVAT) *
Name-Surname (in English) *
ไม่ต้องใส่คำนำหน้า (Mr., Miss, Mrs, Ms., etc.)
Your answer
Organization Name / Company Name *
Your answer
Mobile Phone number *
สำหรับส่ง SMS ยืนยัน/reminder
Your answer
Email *
Your answer
Line ID
Your answer
Position / Title *
Your answer
Range Monthly Income (รายได้รวมต่อเดือน) *
ท่านรับผิดชอบดูแลห้างใด *
สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
สินค้าที่ท่านดูแลอยู่ใน Category ใด *
สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
Sales Volume (Total Company) baht per year *
ความท้าทาย/ปัญหา/อุปสรรค ที่องค์กรท่านประสบอยู่ ณ ขณะนี้ *
สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
มากที่สุด
มาก
เฉยๆ
ง่าย
ไม่มีความเห็น
เงื่อนไขของ Rebate ทั้ง Conditional และ Unconditional ไม่เหมาะสม/ไม่ยุติธรรม
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงค่า New Store Opening ได้
ปิด Trade Term / Annual Agreement ได้ล่าช้ากว่ากำหนด
Trade Term / Annual Agreement มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทุกปี
ไม่สามารถ List สินค้าใหม่ / ค่า Listing Fee ที่ไม่เหมาะสม
การ Compensate ต้นทุน Promotion ที่ไม่เหมาะสม/ไม่ยุติธรรม
คำถามที่ท่านอยากถามวิทยากร (Speaker) ในงาน หรือ อยากให้วิทยากรหาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันงาน
Your answer
คุณต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีในนามบริษัท/นิติบุคคล หรือไม่ *
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณฟาง
โทร : 085-846-6048
Line-ID : @italent
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service