แบบสอบถามความพึงพอใจต่องานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนหนองไผ่สู่สากล ประจำปีการศึกษา 2562
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม *
1.การประชาสัมพันธ์การจัดงานครั้งนี้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.สถานทีในการจัดงานมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.การต้อนรับมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.การจัดนิทรรศการของแต่ละบูธ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ุ6.ภาพรวมของการจัดงานครั้งนี้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 2 ความประทับใจ *
Your answer
ตอนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรคที่พบ *
Your answer
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะการจัดงานครั้งต่อไป *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy