ENQUISA SOBRE USO DE LÍNGUAS Departamento de dinamización da língua galega
O galego como lingua vehicular na escola está protexido por lei:-A Lei de Normalización Lingüística (1983, artigo 14.3, estabelece como obxectivo que “ao remate dos ciclos en que o ensino do galego é obrigatorio (isto é, todos os niveis educativos non universitarios) o alumnado coñeza este, nos seus niveis oral e escrito, en igualdade co castelán”. -O Decreto do 28 xuño do 2007 estabelece que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego.
A túa opinión é moi importante; por favor, contesta con sinceridade
Coñecías os teus dereitos lingüísticos? *
1. Estás matriculado/a nun:
2. En que idioma falas habitualmente no teu círculo familiar?
3. En que idioma falas habitualmente coas túas amizades?
4. En que idiomas falas no centro educativo?
5. Os exames e traballos, en que idioma os escribes?
6. Cal é o idioma que predomina nos recursos bibliográficos e TIC que empregas?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy