Оценка на комуникацията в условия на пандемията COVID-19 при лица със слухови нарушения
Целта на анкетното проучване е да се събере информация за трудностите при комуникация, които изпитват лицата със слухови нарушения по време на пандемията COVID-19. Събраните данни от научното изследване ще бъдат достъпни само за членовете на изследователския екип.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Инициали *
Пол *
Възраст *
Кога е настъпило слуховото нарушение? *
От колко време сте слухопротезирани? *
Вашата слухова загуба е: *
Вие сте слухопротезиран с: *
Колко често носите своя слухов апарат / кохлеарен имплант: *
Използвате ли жестов език? *
При разговор подпомагате ли комуникацията си с околните чрез четене по устните? *
Носенето на лични предпазни средства (маска / предпазен шлем) затруднява ли общуването Ви с околните? *
Затруднявате ли се да разберете човека, с когото говорите, ако носи маска (медицинска или от плат)? *
Затруднявате ли се да разберете изражението на лицето на събеседника Ви, ако носи маска? *
Затруднявате ли се да разберете човека, с когото говорите, ако носи предпазен шлем? *
Затруднявате ли се да разберете изражението на лицето на събеседника Ви, ако носи предпазен шлем? *
Затруднявате ли се да разберете човека, с когото говорите, ако носи едновременно маска и шлем? *
Затруднявате ли се да разберете изражението на лицето на събеседника Ви, ако носи едновременно маска и шлем? *
При разговор разчитате ли на естествените жестове, които използва събеседника Ви, като подкрепящи комуникацията и помагащи разбирането на информацията? *
Налага ли Ви се да молите събеседника Ви да перифразира казаното или да го повтори? *
При разговор, когато Вие сте с маска, вашият събеседник трудно ли Ви разбира? *
При разговор, когато Вие сте с предпазен шлем, вашият събеседник трудно ли Ви разбира? *
При разговор, когато Вие сте с маска и предпазен шлем едновременно, вашият събеседник трудно ли Ви разбира? *
Опитвате ли се да намалите страничния шум (да се преместите на по-тихо място), когато е възможно, при общуване? *
Предлагани ли са Ви писмени подкрепящи и допълващи комуникацията материали в институции? (информационни листовки; информационни табла; лист с инструкции и обяснения) *
Използвате ли при общуване като помощно средство бяла дъска / таблет / смартфон, на който да пишете по време на разговора? *
Използвате ли при общуване като помощно средство устройства, които преобразуват речта в текст /смартфони, таблети/? *
Използвате ли при общуване като помощно средство специални приложения (Apps) като Google Sound Amplifier или други? Ако използвате, посочете какви в графа "друго": *
Използвате ли FM-система, която да подпомага общуването? *
Използвате ли за подпомагане на комуникацията видео-връзка с преводач на жестов език? *
Използвате ли специализираното приложение на телефон 112 за хора с увреден слух и говор за спешни повиквания? *
Затруднява ли общуването носенето на предпазни средства (маска и шлем) от страна на лекуващия лекар? *
Затруднява ли общуването носенето на предпазни средства от страна на слухопротезиста? *
Затруднява ли общуването носенето на предпазни средства от страна на колегите Ви на работното място? *
Изпитвате ли трудности при получаването на информация относно актуалната обстановка, свързана с COVID-19? *
Изпитвате ли трудности при достъп и получаването на медицински услуги? *
Изпитвате ли трудности при достъп и получаването на социални услуги? *
Провеждате ли онлайн консултации с лекар? *
Провеждате ли онлайн консултации със слухопротезист? *
Провеждате ли онлайн консултации с логопед? *
Провеждате ли онлайн консултации с други специалисти? Посочете в графа "друго": *
Провеждате ли онлайн терапия с лекар? *
Провеждате ли онлайн терапия с логопед? *
Провеждате ли онлайн терапия с други специалисти? Посочете в графа "друго": *
Предпочитате ли онлайн консултиране и терапия в условията на пандемията? *
Предпочитате ли онлайн общуването пред това в реална среда поради трудностите, които срещате от носенето на предпазни средства? *
Бихте ли искали да добавите някакъв коментар?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy