ÎNSCRIERE CURS CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi

Formularul se adresează cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial.

Criteriile de selecție sunt:
a. Cadru didactic în unitățile de învățământ de stat și particular acreditate, nivel primar/gimnazial;

b. Cadru didactic titular/pe viabilitatea postului/suplinitor, care să aibă cel puțin definitivarea în învăţământ;

c. Personal cu funcții de conducere, cadru didactic din învățământul primar/gimnazial, care a deținut funcții de conducere în ultimii doi ani școlari:

- directori și directori adjuncți din unități de învățământ

- membri ai Consiliului de Administrație,

- inspectori școlari generali/generali adjuncți/inspectori școlari de specialitate

- personal didactic cu experiență managerială specifică în domeniul educației

d. Consilieri din cadrul CJRAE/CMBRAE care predau în unitățile de învățământ de nivel gimnazial


IMPORTANT!

Grupul țintă va fi constituit din cadre didactice calificate:
 din învățământul primar (în limita numărului de locuri repartizate)
 din învățământul gimnazial, disciplinele: ►Limba și literatura română, ►Limba engleză, ►Limba franceză, ►Matematică, ►Fizică, ► Chimie, ►Biologie, ►Istorie, ►Geografie, ►Religie, ►Educație Fizică și Sport, ►Educație tehnologică, ►TIC, ► Educație plastică și ► Educație muzicală.

Programul de formare "Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți" poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.

Programul de formare se va desfășura în mai multe serii pe parcursul anilor școlari 2020-2021 și 2021-2022.
Pentru anumite discipline, seria următoare va începe în ianuarie 2021 și se va desfășura doar în format online.

Prin completarea acestui formular vă exprimați intenția de a urma cursul "CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”. Veți fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă.
Toate informațiile conținute în prezentul formular sunt confidențiale și vor fi folosite doar în scopul proiectului.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Adresă de e-mail *
NUME PRENUME (cu MAJUSCULE, conform CI) *
TELEFON *
GRAD DIDACTIC *
JUDEȚUL ÎN CARE VĂ DESFĂȘURAȚI ACTIVITATEA Alegeti *
MEDIUL UNITĂŢII ŞCOLARE *
UNITATE ȘCOLARĂ PJ (cu MAJUSCULE) * Alegeti *
ÎNCADRAREA/SPECIALITATEA PENTRU CARE VA INSCRIETI PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE *
FUNCȚIE DE CONDUCERE deținute în ultimii doi ani școlari într-o unitate/instituţie de învățământ *
Am înțeles că în urma depunerii acestui formular sunt de acord să fiu contactat în vederea înscrierii la cursul de perfecționare organizat în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”. *
Datele dvs. personale sunt colectate în scopul înscrierii la cursul CRED. În baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente, sunt de acord ca datele mele să fie păstrate în arhiva Ministerului Educației și Cercetării pentru o perioadă de 10 ani și să fie folosite, în cadrul proiectului ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, de către Ministerul Educației și Cercetării (autoritatea care coordonează proiectul), în scopuri strict legate de gestionarea proiectului. DECLAR CĂ AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ DE DREPTURILE MELE CONFERITE DE REGULAMENTUL UE 679/2016, INCLUSIV DESPRE DREPTURILE PE CARE SUBIECȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL LE DEȚIN, DREPTUL LA ACCES LA DATE, DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”), DREPTUL LA RESTRICȚIONARE, DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR, DREPTUL LA OPOZIȚIE, DREPTUL LA RECTIFICARE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE. *
Vă mulțumim pentru depunerea solicitării de înscriere!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ministerul Educației - Proiectul CRED. Report Abuse