Rritja e aksesueshmërisë në shërbimet publike (ADISA)
1. A ju është nevojitur/dashur (të merrni) ndonjë shërbim publik pranë qendrave ADISAgjatë 12 muajve të fundit?
Clear selection
2. Për cilat shërbime dhe institucione keni përjetuar vështirësi në marrjen e informacionit të nevojshëm:
3. Nëse PO, ju lutem jepni arsyet apo pengesat të cilat ju kanë penguar (ose e kanë bërë të vështirë për ju), aksesimin (marrjen) e informacionit të kërkuar? (Lejohen shumë përgjigje)
4. A keni vizituar ndonjë qendër ADISA gjatë 12 muajve të fundit? Nëse po, si e vlerësoni impaktin e pranisë së Qendrës ADISA në qytetin tuaj?
Clear selection
4.1 Vlerësoni me pikë
Si e vlerësoni impaktin e pranisë së Qendrës ADISA në qytetin tuaj? 1- 5.(1 – nuk e di, 2- Shumë i pakënaqur, 3- I pakënaqur, 4- I kënaqur, 5 – Shumë i kënaqur)
Clear selection
5. Bazuar në përvojën tuaj te ADISA, ju lutem vlerësoni sa e përshtatshme është vendodhja fizike e zyrës.
Bazuar në përvojën tuaj te ADISA, ju lutem vlerësoni sa e përshtatshme është vendodhja fizike e zyrës duke përdorur shkallët në vijim: Vlerësoni me pikë 1- 5(1 – nuk e di, 2- Shumë e papërshtatshme, 3- E papërshtatshme, 4- E përshtatshme,5–Shumë e përshtatshme)
Clear selection
6. Cfarë mendoni se mund të përmirësohet brenda ambjenteve të qendrës ADISA, përveç infrastrukturës ekzistuese PAK)?
7. Si e vlerësoni se mund të ndihmoni në rritjen e aksesueshmërisë së shërbimeve publike?
8. Sa të gatshëm jeni në angazhimin tuaj për përmirësimin/shtimin e paketave informative për shërbimet publike?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy