Leto v KICKOVE
Email address *
Priezvisko a Meno dieťaťa (pre každé dieťa vyplňte formulár zvlášť) *
Vek dieťaťa *
Mám záujem o Letnú škôlku pre deti do 6 r. (označte týždne, o ktoré máte záujem) :
účastnícky príspevok: 90€/os/týždeň , súrodenci: 75€/os/týždeň
Mám záujem o denný tabor pre dieťa od 6r. (označte týždne, o ktoré máte záujem) :
účastnícky príspevok: 90€/os/týždeň , súrodenci: 75€/os/týždeň
Meno zákonného zástupcu *
Telefonický kontakt: *
Poznámka:
Súhlas so spracovaním osobných údajov
INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

O AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SA JEDNÁ

KICKO o.z. je obecne vedené ako spracovateľ osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Avšak, organizovaním podujatia alebo aktivity, kvôli ktorej sa registrujete, sme zároveň aj “Spracovávateľom” vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete sa s nami kontaktovať prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefonicky - naše kontakty nájdete na našej web stránke: https://kickovo.wixsite.com/kicko Týmto vás žiadame o povolenie k použitiu údajov. V prípade, že zvolíte voľbu “Áno - môžete použiť moje osobné údaje ” - dávate nám legálne právo použiť tieto údaje za účelom, ktorý je uvedený nižšie.

AKÉ ÚDAJE POTREBUJEME

Zhromažďujeme o vás iba základné osobné údaje. Tieto údaje zahŕňajú vaše meno, priezvisko, emailovú adresu. Tieto údaje nezahŕňajú žiadny zvláštny druh informácie, či údaj o vašom “pohybe”.

PREČO POTREBUJEME VAŠE ÚDAJE

Tieto informácie potrebujeme za účelom registrácie vašej účasti na podujatí, či aktivite o ktorú máte záujem. Nezhromažďujeme žiadne osobné údaje, ktoré za týmto účelom nepotrebujeme.

AKO NAKLADÁME S VAŠIMI ÚDAJMI

Údaje, ktoré od vás zbierame použijú naši pracovníci a organizátor podujatia, aby vás mohol identifikovať a zabezpečiť služby počas podujatia, ako aj zabezpečiť vašu bezpečnosť a bezpečnosť iných. Nevykonávame žiadne automatizované analýzy vašich údajov a nepoužívame počítače za účelom automatických rozhodnutí v závislosti na vašich údajoch. Používame postupy ochrany údajov tak, aby sme s vašimi údajmi nakladali korektne, podľa aktuálnych zákonných noriem. V prípade, že máte záujem o viac informácií o našich postupoch, radi vám ich poskytneme.

AKO DLHO MÔŽEME UCHOVÁVAŤ VAŠE ÚDAJE

Vaše údaje uchovávame po dobu vášho pravidelného kontaktu s nami, vrátane účasti na ďalších podujatiach či aktivitách. V prípade, že sa s vami nestretneme alebo sa nám neozvete 24 mesiacov, vaše údaje budú vymazané.

AKO INAK BY SME CHCELI NAKLADAŤ S VAŠIMI ÚDAJMI

Radi by sme použili vaše meno a emailovú adresu za účelom informovania o blížiacich sa aktivitách, ako aj na príležitostný kontakt. Informácie, údaje o vás nie sú zdieľané so žiadnou z tretích strán (iná spoločnosť či organizátor).

KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM ALEBO KTO ICH MÔŽE POUŽIŤ

Máme prístup k vašim údajom za účelom umožnenia, realizácie podujatia. Vaše osobné údaje nebudú použité inou organizáciou, a nik iný k vašim údajom ktoré ukladáme nemá prístup okrem tých údajov, ktoré povoľuje alebo sú požadované zo zákona.

AKÉ PRÁVA MÁTE OHĽADNE VAŠICH ÚDAJOV

Kedykoľvek, v prípade, že veríte, že informácie ktoré máme o vás sú nesprávne, môžete požiadať k ich nahliadnutiu, opravu alebo vymazanie. Môžete požiadať, aby sme vymazali vaše osobné údaje a my tak urobíme v prípade, že nie je žiadny zákon alebo predpis, ktorý by nám v tom bránil. Tak isto môžete požadovať to, aby sme obmedzili spôsob akým používame vaše údaje. Napríklad, ak chcete navštíviť podujatie, ale nechcete aby sme vám posielali elektronické správy o ostatných aktivitách, môžete nám to dať vedieť a my budeme vašu požiadavku rešpektovať. Ak budete mať pocit, že nenakladáme s vašimi údajmi opatrne alebo ak nie ste spokojní s odozvami, ktoré od nás dostávate o vašich údajoch, máte právo zaslať sťažnosť na orgán, ktorý je zodpovedný za ochranu údajov vo vašej krajine. Ak máte akékoľvek otázky o súhlase ochrany údajov, môžete kontaktovať nás alebo organizátorov podujatia.
*
Údaje o platbe:
Vaša registrácia bude platná po uhradení celého účastníckeho príspevku 90€ resp. 75€ (pri súrodencoch) za osobu za jeden týždeň do 5 pracovných dní od vyzvania na účet v Tatra banke IBAN: SK93 1100 0000 0029 4300 0558, VS: 2222
Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa a Leto v Kickove
V prípade prihlásenia vášho dieťaťa do viacerých táborov/týždňov sa záloha alebo celá suma násobí počtom táborov.
K zaplateniu budete vyzvaní hneď po tom, ak dôjde k uvoľneniu opatrení a budeme môcť organizovať letné aktivity pre deti do 10 rokov.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy