แบบฟอร์มติดตามผลการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่
ชื่อ-สกุล *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
1. รายวิชา / โครงการ / กิจกรรม *
Your answer
2. ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา ภาคการศึกษา *
Your answer
3. สิ่งสนับสนุนที่ใช้ในรายวิชา /โครงการ /กิจกรรม *
Your answer
4. กิจกรรมการใช้สิ่งสนับสนุน *
Your answer
5. ผลลัพธ์การใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นั้นๆ / ผลการพัฒนา / การประเมินผล ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ตอบในข้อ 5.1 และ 5.2 (http://gg.gg/curriculum_map)
5.1 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา (รายงานในด้านของการพัฒนาที่เกิดขึ้น เช่นความมั่นใจทักษะทางการพยาบาลในเชิงคุณภาพและปริมาณหรือคุณภาพอื่นๆที่เกิดขึ้นกับการใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้นี้) *
Your answer
5.2 ผลลัพธ์มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น (5.2.1 คุณธรรม จริยธรรม)
(5.2.1 คุณธรรม จริยธรรม) *
Required
(5.2.2ความรู้) *
Required
(5.2.3 ทักษะทางปัญญา) *
Required
(5.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ) *
Required
(5.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ) *
Required
(5.2.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ) *
Required
5.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ *
Your answer
6.ข้อเสนอแนะในการใช้สิ่งสนับสนุน
6.1 ข้อเสนอแนะแก่ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ *
Your answer
6.2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในรายวิชา / โครงการ *
Your answer
7. ความพึงพอใจในการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในครั้งนี้ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สถาบันพระบรมราชชนก. Report Abuse - Terms of Service