แบบสอบถามความสนใจในการเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำหรับ นักศึกษารหัส 63
แบบสำรวจออนไลน์นี้ เป็นการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในมุมมองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลประวัติการศึกษา ข้อมูลความเข้าใจในหลักสูตร และข้อมูลความสนใจในหลักสูตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัย จะนำผลสำรวจมาใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาดำเนินการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย จึงขอให้นักศึกษากรอกแบบสอบถามชุดนี้ให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง และทางมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy