การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ปี 2560
คำชี้แจง
1. กรุณาเลือกคำตอบจากประสบการณ์การใช้บริการ สวก. เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการต่อไป
2. คำตอบของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยและจะเก็บไว้เพื่อใช้ในการประมวลผลทางสถิติเท่านั้น

การสำรวจนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 การให้บริการของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ส่วนที่ 2 ระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สวก.
ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ตอบ

ส่วนที่ 1 การให้บริการของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
1. ท่านเคยขอรับ/ ได้รับ บริการจาก สวก. ด้านใดบ้าง *
(ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms