แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ *
2.กลุ่ม/หน่วยที่รับบริการ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
การทักทายตอนรับ *
การแต่งกาย *
กิริยามารยาท *
ความพร้อมในการให้บริการ
Clear selection
ความรวดเร็วในการให้บริการ *
การแจ้งข้อมูลความก้าวหน้าของงาน *
ความถูกต้องครบถ้วนของงานให้บริการ *
การให้คำปรึกษาแนะนำ *
สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ *
ความยืดหยุ่นในการให้บริการ *
4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร. Report Abuse