I. DUMNEZEU SE FACE CUNOSCUT OMULUI
Clasa a VI-a
Email *
La adresa de e-mail, te rog să treci adresa profesorului tău de religie.
Bun venit pe platforma „Profesorilor de Religie din Arhiepiscopia Craiovei 2020”!
Mult succes!
NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI: *
LOCALITATEA: *
CLASA: *
NUMELE ȘI PRENUMELE PROFESORULUI DE RELIGIE: *
Marchează răspunsurile corecte:
. Simbolul cerc ⭕ - răspuns unic (un singur răspuns este corect);
. Simbolul pătrat 🅾️ - răspuns multiplu ( mai multe răspunsuri sunt corecte);
. Punctaj maxim 100 puncte
FIȘA DE EVALUATE
1. Țara Sfântă s-a mai numit: *
4 points
Captionless Image
Required
2. Mântuitorul Iisus Hristos folosea adeseori, în pildele sale, exemple din viața de zi cu zi a evreilor. Care dintre pildele următoare ilustrează aspecte din viața evreilor? *
8 points
Captionless Image
Required
3. În Ierusalim se găsesc mai multe monumente reprezentative atât pentru evrei (Zidul Plângerii), cât și pentru creștini și musulmani (Moscheea Al Aqsa). Care dintre următoarele monumente reprezentative se află la Ierusalim? *
2 points
Captionless Image
4. Nașterea Domnului a fost și este cel mai așteptat moment din viața creștinilor. Asociați enunțurile din rândurile din partea stângă, cu enunțurile corespunzătoare, din partea dreaptă. *
5 points
Captionless Image
25 martie
24 iunie
6 ianuarie
25 decembrie
2 februarie
1. Botezul Domnului
2. Nașterea Donului
3. Întâmpinarea Domnului
4. Buna Vestire
5. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul
5. Identificați care dintre enunțurile următoare sunt adevărate și care sunt false: *
5 points
Captionless Image
ADEVĂRAT
FALS
Îngerul Gavriil s-a arătat Feciorei Maria, pe când se ruga la Templul din Ierusalim
Iisus Hristos s-a născut în Nazaret
Biserica Nașterii Domnului se află în Betleem
Logonicul Fecioarei Maria a fost Iosif din Arimateea
Fecioare Maria este Născătoare de Dumnezeu
6. Din Sfintele Evanghelii aflăm originea după trup a Mântuitorului Iisus Hristos. Identificați, dintre numele enumerate mai jos, părinții Fecioarei Maria: *
3 points
Captionless Image
7. Maica Domnului se bucură de o cinstire deosebită din partea credincioșilor. Alegeți forma de cinstire ce i se datorează. *
2 points
Captionless Image
8. Dumnezeu Fiul a luat trup din Născătoarea de Dumnezeu. Selectați, din lista de mai jos, modalitățile prin care creștinii o cinstesc pe Maica Domnului, apreciind cu A- adevărat și F- fals. *
14 points
Captionless Image
ADEVĂRAT
FALS
purtarea numelui
sărbători închinate Maicii Domnului
praznicul caselor și locașurilor de cult
cântece și jocuri
tropare, acatiste și paraclise
picturi murale
filme artistice
9. Cine este persoana despre care Mântuitorul Iisus Hristos a spus: " nimeni născut din femeie nu este mai mare decât ... ". *
2 points
10. La Botezul Domnului S-a arătat Sfânta Treime (Epifania). Descoperiți chipul în care S-a descoperit fiecare Persoană Treimică *
6 points
Captionless Image
nor luminos
porumbel
păstor
glas din cer
Iisus - om
Tatăl
Fiul
Sfântul Duh
11. Se cunoaște faptul că Sfântul Ioan Botezătorul și Mântuitorul Iisus Hristos au fost rude de sânge. Identificați care dintre enunțurile următoare sunt adevărate și care sunt false: *
10 points
Captionless Image
ADEVĂRAT
FALS
Fecioara Maria era soră cu Elisaveta
Ana, mama Fecioarei Maria, și Elisaveta au fost surori
Diferența de vârstă dintre Ioan și Iisus Hristoe a fost de 6 luni
Iisus s-a botezat la 30 de ani pentru ca așa era Legea
Atât Iisus Hristos cât și Ioan Botezătorul și-au început misiunea la 30 de ani (majoratul evreiesc)
12. Decalogul cuprinde Legea dată de Dumnezeu oamenilor prin proorocul Moise, pe Muntele Sinai, fiind primul îndreptar de viață al evreilor. Mântuitorul nostru Iisus Hristos a desăvârșit această Lege. Care dintre poruncile de mai jos este dată de Iisus Hristos ? *
4 points
Captionless Image
13. Jertfa pe Cruce a Mântuitorului a fost cea mai mare dovadă a iubirii Sale față de lume ,, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică ,, (Ioan 3,16). Puneți în ordine cronologică următoarele evenimente: *
10 points
Captionless Image
1
2
3
4
5
Punerea în mormânt
Cina cea de Taină
Rugăciunea din Grădina Ghetsimani
Răstignirea Domnului
Intrarea în Ierusalim
14. Mântuitorul Iisus Hristos este numit și Logosul Divin, Marele Pedagog al Lumii, deoarece și-a însoțit predicile cu numeroase minuni, pildele Sale fiind pe înțelesul tuturor. Care este semnificația cuvintelor cheie din Pilda Samarineanului Milostiv? *
10 points
Captionless Image
a) Biserica Creștină
b)Euharistia
c) Diavolul
d) Legea Vechiului Testament
e) Botezul
Tâlharii
Casa de oaspeti
Preotul și levitul
Undelemnul și vinul
15. Asumarea firii noastre umane de către Domnul nostru Iisus Hristos, reiese din mai multe evenimente ale vieții Sale pe pământ. Selectați din lista de mai jos evenimentele din viața Mântuitorului care ilustrează acest fapt, prin aprecierea cu: DA/NU. *
15 points
Captionless Image
DA
NU
Nașterea Domnului
Răstignirea Domnului
Învierea Domnului
Predica de pe Munte
Înălțarea Domnului
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy