ANKIETA
Z raportu NIK o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Polsce wynika, że większość osób niepełnosprawnych pozostaje poza rynkiem pracy. W 2017 r. liczba osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosiła 1 680 tys., a odsetek biernych zawodowo wynosił 71,1% ( 1 195,5 tys.). Natomiast dla ludzi niepełnosprawnych praca jest nie tylko drogą do usamodzielnienia ekonomicznego i poprawy warunków bytu, ale także zasadniczym sposobem integracji z otoczeniem.
Wg Światowego Raportu o Niepełnosprawności opracowanego przez Światową Organizację Zdrowia i Bank Światowy „prawie wszystkie prace mogą być wykonywane przez osoby niepełnosprawne, a w odpowiednim środowisku większość osób niepełnosprawnych może być produktywna”.
W art.27. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON) ratyfikowana przez Polskę „uznaje prawo osób niepełnosprawnych do pracy, na zasadzie równości z innymi osobami; obejmuje to prawo do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną lub przyjętą na rynku pracy oraz w otwartym, integracyjnym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych środowisku pracy” . Zakazuje także wszelkich form dyskryminacji w zatrudnieniu, promuje dostęp do szkolenia zawodowego, sprzyja możliwości samozatrudnienia i wzywa do racjonalnych usprawnień w miejscu pracy.

W poprawie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy bardzo istotną rolę odgrywają pracodawcy i dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w tej ankiecie, a także o przedstawienie propozycji poprawy sytuacji w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych w naszym kraju.


Badanie ankietowe przeprowadzane jest w ramach projektu ,,Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy" realizowanego w partnerstwie:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (Lider)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy