PPE (Personal Protective Equipment) Application for Institution or Groups
We are excited to assess your PPE needs and help keep you safe!

Please note:
*We can only supply to the Cape Metropole
* We supply PPE to home-based healthcare workers only. This includes old age and frail care facilities.
* We do not have a courier service and do not deliver
* If your application is approved, you will be asked to collect your pack at our collection point in Cape Town.

Siyavuya ukuhlola iimfuneko zenu ze-PPE sincede ukunikhusela!

Sicela niqaphele:
* Sinokubonelela kuphela kwisiXeko saseKapa (Cape Metropole)
* Sinikezela nge-PPE kubasebenzi bezempilo abasebenza ekhaya kuphela. Oku kubandakanya amaziko abantu abadala kunye namaziko okugcina ababuthathaka.
* Asinayo inkonzo yekhuriya kwaye asihambisi izixhobo.
* Ukuba isicelo senu samkelwe, niya kucelwa ukuba niqokelele ipakethi yenu kwindawo esiqokelele kuyo eKapa.

Email address *
Has your institution already received a donation from MASKS FOR MEDICS?
Clear selection
Which Masks for Medics representative have you been in contact with? *
Is your need for PPE in order to only treat hospital based patients? / Ngaba iimfuno zenu ze-PPE zezokunyanga abaguli abasezibhedlele kuphela? * *
If you answered "yes" to the above, please approach your hospital management directly to assist you in PPE procurement. Masks for Medics assists home-based healthcare care workers. / Ukuba niphendule ngokuthi "ewe" koku ngasentla, nceda niye kubaphathi benu besibhedlele ngqo ukuninceda ekuthengeni kwe-PPE. I-Masks for Medics inceda abasebenzi abakhathalela abaguli ekhaya.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy