Arkusz ewaluacji zajęć przeprowadzonych na Studiach Podyplomowych Historii
1 z 26 - Wprowadzenie do badań historycznych
1. Czy były dla Pana/Pani jasne cele i założenia tego przedmiotu/modułu?
2. Jakie umiejętności w zakresie pracy pedagogicznej w ramach danego przedmiotu mógłby/mogłaby Pan/Pani wskazać jako rezultat uczestniczenia w zajęciach z tego przedmiotu/modułu?
3. W jakim stopniu pogłębił/pogłębiła Pan/Pani wiedzę z zakresu nauczania danego przedmiotu w wyniku uczestniczenia w tym module
4. Jak Pani/Pan ocenia sposób prowadzenia większości zajęć w ramach tego modułu/przedmiotu?
5. W jakim stopniu zajęcia ćwiczeniowe skłaniały do aktywnego uczestnictwa?
6. Jak Pani/Pan ocenia większość udostępnianych materiałów na zajęciach dydaktycznych?
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms