PRIHLÁŠKA na Seminár s exorcistom otcom Jozefom Marettom Zbav nás zlého III.

3. ČASŤ „Zbav nás zlého - Zbrane", dátum: 11.11.2016 - 13.11.2016. Seminár sa koná v hoteli Javorná – Drienica č.501, okr. Sabinov.

Informácie tu: http://www.vyveska.sk/seminar-s-exorcistom-o-j-marettom-zbav-nas-zleho-zbrane-3-cast.html

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Záväzne sa prihlasujem na seminár „Zbav nás zlého III - Zbrane“, konaný 11.11.2016 - 13.11.2016.

  Prihlásenie na seminár je platné až po uhradení platby na nižšie uvedený účet. Pri platbe treba uviesť telefónne číslo ako variabilný symbol a meno v poznámke. Podmienkou pre registráciu na tretiu časť seminára je absolvovanie druhej časti seminára s otcom exorcistom Jozefom Marettom. Cena seminára s ubytovaním je nasledovná (zmena oproti predchazajúcim seminárom): - V apartmánoch /pre rodiny 2-3/ je 79 eur. - V 1,2,3 posteľových izbách /bunkách/ pre jednotlivcov a skupiny, ktoré chcú byť spolu je 79eur. 2- izby prednostne pre manželov. - V 4-6 posteľových izbách / začlenenie k cudzím osobám, samostatne ženy a muži/ je po 69eur. Nezosobášené páry sa ubytujú osobitne /ženy k ženám, muži k mužom/ DOLEŽITÉ! Údaje k platbe: - číslo účtu: IBAN SK55 0200 0000 0012 8397 1855, - variabilný symbol: vaše telefónne číslo, - poznámka: Vaše meno. V cene je zahrnuté ubytovanie hotelového typu ( možnosť pozrieť na internete) a plná penzia. Počet prihlásených je obmedzený kapacitou zariadenia. PRI ONESKORENOM PRÍCHODE ALEBO SKORŠOM ODCHODE SA PENIAZE NEVRACAJÚ. PRI ODHLÁSENÍ ZO SEMINÁRA DO 12.10.2016 SA VRACIA SUMA S ODPOČÍTANÍM 20%. OD 13.10.2016 SA PENIAZE NEVRACAJÚ, JE POTREBNÉ NÁJSŤ SI NÁHRADU A NIE JE MOŽNÉ SUMU PRESUNÚŤ NA ĎALŠÍ SEMINAR.
  This is a required question