އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް - 2019 | ޝަކުވާ ފޯމު
މި ފޯމު ފުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަން
• ފޯމު ފުރުމުމުގައި ތާނަ އަކުރު ބޭނުންކުރުން.

* ނޯޓު: މި ފޯމު ބަލައިގަތުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ މުޅި މުބާރާތް ނިމޭ ދުވަހާ ވިދިގެން އަންނަ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުގެ ކުރިންނެވެ

ޝަކުވާގެ ބާވަތް *
Required
ފުރިހަމަ ނަން: *
އައިޑީ ކާޑުގައި އޮތް ގޮތަށް ނަން ލިޔޭ
Your answer
ޖިންސު: *
ދާއިމީ އެޑުރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު): *
Your answer
މިހާރު އުޅޭ އެޑުރެސް: *
Your answer
ފޯނު ނަންބަރު: *
Your answer
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ހައިސިއްޔަތު: *
Your answer
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: *
Your answer
ތަފުސީލު: *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Dhivehibahuge Academy. Report Abuse - Terms of Service