RANKING BIBLIOTEK - ANKIETA
Szanowni Państwo,

w 2011 roku po raz pierwszy Instytut Książki i „Rzeczpospolita” nagrodziły samorządy, które uznały, że dobrze działająca biblioteka publiczna jest najlepszym sposobem zapewnienia wszystkim mieszkańcom łatwego i całkowicie bezpłatnego dostępu do kultury, literatury, wiedzy i nowych mediów.

Przed nami siódma już edycja rankingu najlepiej prowadzonych bibliotek. Chcemy wskazać i opisać gminy, które przywiązują szczególną wagę do rozwijania czytelnictwa, aktywności społecznych i przekształcają biblioteki w ośrodki służące tym celom.

Prosimy o odpowiedź na ankietę z pytaniami dotyczącymi działalności biblioteki gminnej. Jest ona skierowana do wszystkich gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i gmin miejskich (z wyłączeniem miast na prawach powiatu)

W razie pytań prosimy o kontakt z Angelika Drewicz, angelika.drewicz@rp.pl tel.: 695 522 075

Liderzy Rankingu Bibliotek odbiorą dyplomy 30 listopada na uroczystej gali w Warszawie, a publikacja rankingu w całym nakładzie "Rzeczpospolitej" ukaże się 1 grudnia 2017 r.

Z poważaniem,
Dariusz Jaworski, Dyrektor Instytutu Książki
Bogusław Chrabota, Redaktor Naczelny Rzeczpospolitej

Dane Ogólne
Nazwa Samorządu i Województwo *
Your answer
Rodzaj gminy *
Your answer
Liczba mieszkańców gminy (w tys.) *
Your answer
Imię i nazwisko burmistrza/wójta *
Your answer
Imię i nazwisko dyrektora/kierownika biblioteki *
Your answer
Pytania Ankietowe
1. Jaka jest powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych? (całkowita powierzchnia) Proszę o podanie powierzchni biblioteki głównej w m2. *
Your answer
2. Jaka jest powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych filii w m2? *
W przypadku braku filii prosze wpisac 0.
Your answer
3. Jaka jest liczba filii? *
Your answer
4. Ile godzin w tygodniu biblioteka jest dostępna? (suma godzin) Proszę podać liczbę godzin otwarcia biblioteki głównej. *
Your answer
5. Ile godzin w tygodniu biblioteka jest dostępna? (suma godzin) Proszę podać liczbę godzin otwarcia filii. *
W przypadku braku filii prosze wpisac 0.
Your answer
6. Zatrudnienie na stanowiskach bibliotekarskich (w etatach) na koniec 2016 roku w bibliotece głównej *
Your answer
7. Zatrudnienie na stanowiskach bibliotekarskich (w etatach) na koniec 2016 roku w filiach *
W przypadku braku filii prosze wpisac 0.
Your answer
8. Czy budynek i/lub lokal biblioteki jest dostosowana architektonicznie dla osób niepełnosprawnych? *
9. Czy biblioteka oferuje zbiory dla osób niewidzących i niedowidzących (np. książki z dużą czcionką, książki mówione, stanowiska dla osób słabowidzących)? *
10. Czy biblioteka posiada stronę internetową? *
11. Czy biblioteka posiada katalog dostępny w Internecie? *
12. Procent księgozbioru dostępnego on-line (2016) *
Your answer
13. Czy w bibliotece głównej i filiach jest dostępny Internet dla użytkowników biblioteki? *
14. W jakiej formie w bibliotece głównej i filiach jest dostępny Internet dla użytkowników biblioteki? *
Required
15. Liczba stanowisk komputerowych *
Your answer
16. Jaka jest wielkość księgozbioru? Proszę podać liczbę woluminów w bibliotece za 2016 rok (razem z filiami). *
Your answer
17. Jaka jest wielkość księgozbioru ? Proszę podać % nabytych w ciągu ostatnich 10 lat (po 2006 r.w woluminach) *
Ilość pozycji zakupionych oraz darowizn.
Your answer
18. Ile materiałów bibliotecznych (nowości) zakupiono w roku 2016? (w jednostkach inwentarzowych, z wyłączeniem dokumentów życia społecznego). *
Your answer
19. Ile tytułów prasowych dzienników ogólnopolskich jest stale dostępnych w bibliotece (głównej i filiach) *
Your answer
20. Ile tytułów prasowych czasopism regionalnych/lokalnych jest stale dostępnych w bibliotece (głównej i filiach) *
Your answer
21. Ile tytułów prasowych czasopism bibliotekarskich jest stale dostępnych w bibliotece (głównej i filiach) *
Your answer
22. Ile tytułów prasowych czasopism dla dzieci i młodzieży jest stale dostępnych w bibliotece (głównej i filiach) *
Your answer
23. Ile tytułów prasowych innych czasopism jest stale dostępnych w bibliotece (głównej i filiach) *
Your answer
24. Czy uchwalona strategia rozwoju gminy zawiera strategię rozwoju biblioteki? *
25. Ile osób z personelu merytorycznego brało udział w szkoleniu/seminarium/warsztacie podnoszącym kompetencje pozabiblioteczne w 2016 roku? *
Do personelu merytorycznego zaliczają się również: księgowa, informatyk.
Your answer
26. Jaka jest wysokość dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy (wysokość wydatków bieżących gminy, z wyłączeniem wydatków finansowanych ze środków unijnych oraz środków innych JST) w roku 2016? *
Your answer
27. Jaki to był % budżetu gminy w 2016? *
W przypadku podania liczby, która nie jest liczbą całkowitą proszę o użycie kropki, a nie przecinka (np. 0.4)
Your answer
28. Jaka jest planowana wysokość dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy (wysokość wydatków bieżących gminy, z wyłączeniem wydatków finansowanych ze środków unijnych oraz środków innych JST) w roku 2017 *
Your answer
29. Jaki to był % budżetu gminy w 2017? *
Your answer
30. Proszę podać jaki % budżetu biblioteki stanowiły pozyskane przez bibliotekę w roku 2016 środki pozabudżetowe? (Jeśli nie pozyskała to 0). *
Przez środki pozabudżetowe rozumiemy wszystkie środki z wyjątkiem dotacji podmiotowej przekazanej przez organizatora biblioteki (budżet gminy) oraz środków przekazanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.
Your answer
31. Ile klubów czytelniczych działa przy bibliotece? *
Your answer
32. Ile kół zaiteresowań (np. filmowe, muzyczne) działa przy bibliotece? *
Your answer
33. Liczba organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje biblioteka. *
Your answer
34. Liczba wolontariuszy z pomocy których korzystała biblioteka w 2016 r.? *
Your answer
35. Liczba przedsięwzięć które biblioteka zorganizowała wspólnie z bibliotekami szkolnymi w 2016 roku? *
Przez wspólnie zorganizowane przedsięwzięcia rozumiemy projekty biblioteki z bibliotekami szkolnymi, np.: wspólne spotkania autorskie, akcje pro czytelnicze, działania w godzinach pozalekcyjnych i inne wydarzenia, z wyłączeniem lekcji bibliotecznych.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms