แบบประเมินความพึงพอใจในการมารับบริการ      โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา สพม.มุกดาหาร
โรงเรียนยินดีรับฟังความคิดเห็นหรือคำติชมเพื่อช่วยในการปรับปรุงการบริการของทางโรงเรียนทุกประเด็น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศของรับบริการ *
อายุองผู้มารับบริการ *
เรื่องที่ขอรับบริการ *
วัน เดือน ปี ที่มาขอรับบริการ *
MM
/
DD
/
YYYY
ความพึงพอใจในการรับบริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดมากน้อยเพียงใด
การให้บริการเป็นไปตามเวลาที่กำหนดมากน้อยเพียง
บุคลากรที่ให้บริการ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านกับผู้มาติดต่อคนอื่นๆอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด
บุคลากรที่ให้บริการ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการเพียงใด
หน่วยงานมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการมากน้อยเพียงใด
หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด
หน่วยงานมีการปรับปรุงการให้บริการให้มีความโปร่งใส มากน้อยเพียงใด
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy