แบบสำรวจจำนวนข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คำชี้แจง : ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานสรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรม (เฉพาะข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรมจริงเท่านั้น) ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งข้อมูลภายในวันที่ 25 มกราคม 2560
สังกัด *
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร (โอนเงินครั้งที่ 1) *
กรอกเฉพาะตัวเลข
Your answer
จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (โอนเงินครั้งที่ 1) *
กรอกเฉพาะตัวเลข
Your answer
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (โอนเงินครั้งที่ 1) *
กรอกเฉพาะตัวเลข
Your answer
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร (โอนเงินครั้งที่ 2) *
กรอกเฉพาะตัวเลข
Your answer
จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (โอนเงินครั้งที่ 2) *
กรอกเฉพาะตัวเลข
Your answer
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (โอนเงินครั้งที่ 2) *
กรอกเฉพาะตัวเลข
Your answer
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร (โอนเงินครั้งที่ 3) *
กรอกเฉพาะตัวเลข
Your answer
จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (โอนเงินครั้งที่ 3) *
กรอกเฉพาะตัวเลข
Your answer
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (โอนเงินครั้งที่ 3) *
กรอกเฉพาะตัวเลข
Your answer
จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (รวมทั้งสิ้น) *
กรอกเฉพาะตัวเลข
Your answer
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (รวมทั้งสิ้น) *
กรอกเฉพาะตัวเลข
Your answer
ผู้กรอกข้อมูล *
กรอก ชื่อ -นามสกุล
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
กรอกเฉพาะตัวเลขโดยไม่ต้องเว้นวรรค
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms