SWOT-analys: Leader i Umeåregionen
Leader är en metod för landsbygdsutveckling som finns i hela Europa, med grundtanken att lokal utveckling bäst genomförs av de som bor och verkar på en plats. Därför bygger leadermetoden på samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor.

Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå satsar nu på att bilda ett leaderområde där föreningar och företagare kommer kunna söka pengar för att jobba med lokal utveckling. För det här behöver vi din hjälp att få kunskap om vilka frågor som är viktiga för våra landsbygders framtid. Vilka behov och möjligheter finns i vårt område? Vilka är våra styrkor? Hur vill du att Umeåregionens landsbygder ska se ut år 2030?

Syftet med att göra denna SWOT-analys är att en ny strategi för Umeåregionen som Leaderområde håller på att arbetas fram. Strategin består av en omvärldsanalys, en SWOT-analys, en vision, ett antal målområden och ett antal insatsområden. Den ska finnas klar i remissversion under slutet av sommaren 2021.

SWOT är en metod där man tillsammans gör en analys av Styrkor, Svagheter, Hot och Möjligheter. I detta fall för Umeåregionen fram till år 2030. Analysen genomförs med många olika grupper från ideell, privat och offentlig sektor under maj 2021. Materialet kommer sammanställas som en komplettering till övriga analyser med bäring på Umeåregionen .

Denna enkät är öppen till 4 juli 2021.

Email *
GDPR
Genom att fylla i denna enkät godkänner jag att informationen jag lämnar kommer att sparas av Umeå kommun för kommunikation kring utvecklingen av landsbygdsutvecklingsstrategin för Umeåregionen till 2030. Umeå kommun är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter vi har om dig samt begära att vi rättar eller raderar personuppgifter genom att kontakta oss via dataskyddsombud@umea.se eller Umeåregionens kansli. Läs mer om hur Umeå kommun hanterar dina personuppgifter: Dataskyddsförordningen, GDPR - Umeå kommun (umea.se)
Bakgrundsfrågor
Dessa frågor ställs i syfte att kartlägga vilka grupper som engagerar sig i lokal utvecklingsarbete inom Umeåregionens område. Detta gör också att vi lättare kan se om det finns grupper som vi riskerar att missa och som vi behöver nå ut och involvera i leaderprocessen.

Alla frågor (utom namn) kopplat till avsnittet "Bakgrund" är obligatoriska.
Förnamn och efternamn
Jag är: *
Required
Jag tillhör följande grupp (det går att välja flera alternativ) *
Required
I vilken kommun är din organisation huvudsakligen verksam?
Jag är...
Clear selection
SWOT analys
Här nedan följer ett antal frågor om vilka styrkor, svagheter, hot och möjligheter som du ser påverkar Umeåregionens område från och med nu och framåt. Du väljer vilka frågor du vill svara på och i slutet av varje fråga finns också möjlighet att komplettera, kommentera eller skriva in övriga synpunkter.
De svarsalternativ som är listade nedan är sammanfattningar av de SWOT-analyser som genomförts under maj-månad via digitala workshops.
Vilka 5 största styrkor ser du att Umeåregionen har? (Du kan välja fem alternativ samt i fritext komplettera med egna. Välj inte fler än 5 då försvinner dina svar)
Komplettera/kommentera svar ovan
Vilka 5 största Svagheter ser du att Umeåregionen har? (Du kan välja 5 alternativ samt i fritext komplettera med egna. Välj inte fler än 5 då försvinner dina svar)
Komplettera/kommentera svar ovan
Vilka 5 största Hot ser du att Umeåregionen står inför? Tänk fram till 2030. (Du kan välja 5 alternativ samt i fritext komplettera med egna. Välj inte fler än 5 då försvinner dina svar)
Komplettera/kommentera svar ovan
Vilka 5 största Möjligheter ser du att Umeåregionen står inför? Tänk fram till år 2030. (Du kan välja 5 alternativ samt i fritext komplettera med egna svar. Välj inte fler än 5 då försvinner dina svar.)
Komplettera/kommentera svar ovan
Tack för din medverkan till arbetet att bilda ett nytt leaderområde för Umeåregionen! Läs mer om det fortsatta arbetet på: www.umearegionen.se/leader eller på kommunernas egna webbsidor.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy