Admitere Colegiul universitar Spiru Haret Craiova - domeniul Sănătate şi asistenţă pedagogică
Adresa: Str. Brazda lui Novac Nr. 4, Craiova, jud. Dolj
Tel: 0251.42.33.95
E-mail: sanitara.craiova@spiruharet.ro
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Telefon *
Introduceți numărul de telefon la care vă putem contacta în caz de nevoie.
Prima optiune - Denumirea calificării profesionale *
Alegeți denumirea calificării profesionale la care doriți să vă înscrieți – învăţământ cu frecvenţă (IF).
1. Numele de familie la naștere *
Se introduce numele din certificatul de naștere al candidatului.
2. Numele de familie actual *
Se introduce numele din actul de identitate al candidatului.
3. Prenumele complet *
Se introduce prenumele candidatului.
Inițiala tatălui/mamei *
Se introduce inițiala tatălui sau a mamei candidatului, după caz.
4. Codul Numeric Personal *
Se introduce CNP/ ID-ul din actul de identitate al candidatului.
5. Cetățenia
Se indică cetățenia candidatului.
6. Localitatea de domiciliu *
Se introduce localitatea de domiciliu a candidatului.
7. Instituția de învățământ absolvită *
Se introduce denumirea instituției de învățământ absolvită de candidat precum și localitatea instituției.
8. Anul absolvirii *
Se introduce anul absolvirii instituției de învățământ.
9. Marcați modalitatea prin care preferați să fiți contactat(ă)
Alte observaţii
Introduceţi observaţiile dumneavoastră aici.
* Prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
Acest formular se utilizează în procesul de admitere la programele de studii de la Colegiul Universitar SPIRU HARET, pentru preînscrierea candidaților care doresc să devină elevi(e). Datele personale sunt colectate, prelucrate şi utilizate în condiţii de confidenţialitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Se face precizarea că înscrierea efectivă se realizează prin completarea formularelor de înscriere, depunerea acestora la secretariatului colegiului (la adresa afișată) și parcurgerea celorlalte etape necesare obținerii calității de elev. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate numai pentru o perioadă de 36 luni după care vor fi distruse.

Iau act de faptul că, în baza dispoziţiilor legale, am dreptul de acces, intervenţie şi opoziţie asupra datelor personale, formulând în acest scop o cerere scrisă, datată şi semnată.

Informațiile înscrise în formularul de preînscriere sunt confidențiale și fac obiectul respectării stricte a Legii nr. 129/2018 și a REGULAMENTULUI (EU) 2016/679, în vigoare, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Candidaţii care optează pentru preînscrierea online la unul dintre programele Colegiului Universităţii Spiru Haret în perioada 18 februarie – 28 iunie 2023 şi îşi depun documentele până la data de 26 iunie 2023 sunt scutiţi de achitarea taxei de înscriere.

Înmatricularea și dobândirea efectivă a calității de elev(ă) se face după prezentarea la comisia de admitere și predarea actelor, în original sau copii certificate conform cu originalul.

În cazul în care nu sunteţi de acord cu colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor dumneavoastră personale Colegiul Universitar SPIRU HARET se află în imposibilitatea de a vă oferi serviciile educaţionale pe care le doriţi. Legea 1 din 2011 a educaţiei naţionale şi legislaţia subsecventă în vigoare care reglementează activitatea instituţiei noastre impun colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor personale în cadrul procesului de admitere, pe durata studiilor în desfășurarea activităților didactice şi după încheierea acestora.

Declar pe proprie răspundere că datele completate sunt corecte și reale.
Declar în mod expres și neechivoc că: *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Universitatea Spiru Haret. Report Abuse