การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google Meet และ Google Classroom
ชื่อ - สกุล *
กรุณาใส่คำนำหน้าชื่อ
อีเมล *
ตำแหน่ง *
เช่น ครูอัตราจ้าง, พนักงานราชการ, ครู, รองผู้อำนวยการโรงเรียน, ผู้อำนวยการโรงเรียน, ศึกษานิเทศก์ เป็นต้น
ชื่อโรงเรียน/หน่วยงาน *
1. Google Meet สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับในการใช้งานประเภทใด *
1 point
2. การเข้าร่วมประชุมโดยใช้ Google Meet ทำได้อย่างไร *
1 point
3. ข้อใดคือ ไอคอน Google Meet *
1 point
4. จากภาพ คือ *
1 point
Captionless Image
5. จากภาพ คือ *
1 point
Captionless Image
6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมโดยใช้ Google Meet *
1 point
7. หากต้องการตั้งค่าไมโครโฟนควรเลือกที่ไอคอนในข้อใด *
1 point
8. จากภาพ คือ *
1 point
Captionless Image
9. เมื่อต้องการออกจากห้องประชุมเราควรใช้เครื่องมือในข้อใด *
1 point
10. สัญลักษณ์ในภาพ คือ *
1 point
Captionless Image
11. ข้อใดคือ Google Classroom *
1 point
12. การเชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนสามารถทำได้อย่างไร *
1 point
13. จากภาพ หมายถึงอะไร *
1 point
Captionless Image
14. จากภาพ คือ *
1 point
Captionless Image
15. จากภาพ คือ *
1 point
Captionless Image
16. จากภาพ คือ *
1 point
Captionless Image
17. ข้อใดคือการสร้างหัวข้อ *
1 point
18. ข้อใดคือการแทรกไฟล์จากไดร์ฟ *
1 point
19. ข้อใดคือการเพิ่มลิงค์ *
1 point
20. จากภาพคือ *
1 point
Captionless Image
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy