Dotazník pre obyvateľov okresu Martin

Milí obyvatelia obcí a miest regiónu Turčianskej kotliny a okresu Martin. Miestna akčná skupina (MAS) Turiec na území ktorej žijete v súčasnosti pripravuje rozvojový dokument na základe ktorého sa chce uchádzať o finančné prostriedky z EÚ na
financovanie projektov pre podnikateľov, občianske združenia, obce . Chceme podporiť projekty v oblasti poľnohospodárstva, vidieckeho cestovného ruchu, priemyslu a služieb, ale aj projekty v oblasti poskytovania sociálnych služieb, či zvyšovania kvality života v našich obciach a meste prostredníctvom budovania ihrísk, športovísk, úpravou verejnej zelene, obnovou kultúrnych a historických pamiatok, alebo tiež budovaním cyklotrás a pod.
Pri plánovaní toho, čo skutočne podporíme, chceme využiť aj Vaše záujmy a predstavy o ďalšom smerovaní rozvoja nášho regiónu. Zapojte sa teda aj vy do procesu plánovania a rozhodovania o tom, ako čo najrozumnejšie využiť fondy EÚ pre rozvoj Vášho regiónu.
Dotazník je anonymný! Viac informácií nájdete na www.mas-turiec.sk.

Ďakujeme za spoluprácu.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question