แบบฟอร์มประสงค์เป็นผู้สังเกตการณ์ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
หมายเหตุ ต้องเข้าสังเกตการณ์ในหลักสูตรที่มีการประเมินแบบปกติ ไม่ได้ประเมินแบบออนไลน์ และต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของตนเอง
1. ชื่อ-สกุล *
2. หลักสูตร (ที่จะไปเป็นผู้สังเกตการณ์) *
3. คณะ (ที่จะไปเป็นผู้สังเกตการณ์) *
4. มหาวิทยาลัย (ที่จะไปเป็นผู้สังเกตการณ์) *
5. วัน เดือน ปี (ที่จะไปเป็นผู้สังเกตการณ์) *
MM
/
DD
/
YYYY
6. หนังสือเรียนถึง *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse