WORKSHOP pre rodičov - PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE

Cieľom workshopu PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE DETÍ S DETSKÝM AUTIZMOM je oboznámiť rodičov s možnosťami riešenia problémového správania detí v domácom prostredí a taktiež naučiť rodičov predchádzať takémuto správaniu. Workshop má dve časti. V prvej časti sa rodičia teoreticky oboznámia s druhmi a formami problémového správania a s najbežnejšími spôsobmi riešenia takéhoto správania prostredníctvom video ukážok. V druhej praktickej časti budú rodičia spoločne s lektorkou analyzovať konkrétne problémové správanie detí a hľadať možnosti riešenia. Analýza predpokladá natočenie vlastných videí v domácom prostredí. Predpokladá sa účasť na oboch stretnutiach.

Prvá teoretická časť workshopu sa uskutoční
vo štvrtok 29. septembra 2016
a druhá praktická časť vo štvrtok 13. októbra 2016,
od 16. do 18:30 hodiny v priestoroch Autistického centra Andreas, na Galandovej 7 v Bratislave.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question