Přihláška na ILŠ Gemini Pollux 2022
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Jméno *
Příjmení *
Přezdívka
Datum narození *
MM
/
DD
/
YYYY
Z jakého jsem města (kde se vyskytuji nejčastěji) *
Telefon *
E-mail *
Domovské středisko *
Co děláš v oddíle/ středisku/ jinde? *
Co aktuálně děláš mimo Junáka (studuješ, pracuješ v jakém oboru)?
Proč jedeš na ILŠ? *
Jakou máš zkušenost doposud s působením na vzdělávacích akcích?
Vezmi v potaz úplně všechny možné zkušenosti - ze střediska/okresu/kurzů/seminářů - pomoc s realizací, vlastní přednášení, příprava programů nebo workshopů a jiné aktivity.
Které oblasti vzdělávání vůdců jsou ti nejbližší? Např.: tvou profesí, studiem, zájmy, zkušenostmi...
Jakou z oblastí vzdělávání vůdců bys nejraději na Gemini předával/a? (Zapojení v nějaké oblasti vzdělávání vůdců je podstatnou součástí Gemini, která tě bude provázet během celého kurzu, zajímá nás co čeho by ses vrhal/a nejraději).
Vypiš klidně i více oblastí v pořadí dle preference
Mimo výše uvedená témata se zajímám také o:
Prostor dát vědět o tom co, tě dále zajímá i skautsky i mimoskautsky
VZ - na jakém kurzu jsi ji skládal/a a v jakém roce? *
LŠ - pokud jsi absolvoval/a LŠ, kde a v jakém roce?
Proč se hlásíš právě na Gemini?
Prostor pro komentář/ informaci, kterou bychom měli vědět
Závěrem...
Hlásím se na vzdělávací akci, kterou pořádá Junák-český skaut, Vzdělávací středisko Gemini, z.s., a stává se tak správcem mých osobních údajů uvedených v přihlášce výše.

Beru na vědomí, že během akce budou organizátoři případně další účastníci pořizovat foto a videodokumentaci a souhlasím s tím.

Souhlasím také s tím, že tuto dokumentaci použijí zejména k informování skautské i neskautské veřejnosti o své činnosti a činnosti Junáka, případně pro vzdělávání činovníků Junáka.

Uvědomuji si, že v průběhu akce mohou vzniknout díla, která mají povahu autorských děl a souhlasím s tím, aby pořadatel mnou vytvořená díla používal ve své další činnosti, případně pro svou propagaci.

Vím, že mám právo svůj souhlas s výše uvedenými body pro konkrétní situaci omezit nebo vyloučit, a to tak, že to předem sdělím vedoucímu akce nebo vedoucímu programu.
Potvrzením a odesláním této přihlášky čestně prohlašuji, že nemám záznam v rejstříku trestů, nejsem evidován jako osoba drogově závislá a nebyla mi pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného státního orgánu zakázána práce s dětmi a mládeží. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy