Ankieta dla Osoby Niepełnosprawnej
W związku z rozpoczętą realizacją projektu pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” nr POWR.02.06.00-00-0054/17 pragniemy zaprosić Państwa do udziału w badaniu ankietowym. Celem ankiety jest diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie wsparcia w środowisku pracy oraz barier, które osoby niepełnosprawne napotykają. Do wzięcia udziału w ankiecie i projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnością ruchową, słuchową, wzrokową i intelektualną.
Serdecznie zachęcamy do poświęcenia kilku minut na wypełnienie ankiety.
1. Wiek (lat) *
Your answer
2. Płeć *
3. Miejsce zamieszkania (województwo): *
4. Miejsce zamieszkania (miasto/wieś): *
5. Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: *
6. Orzeczenie zostało wydane: *
7. Wykształcenie: *
8. Kiedy powstała niepełnosprawność? *
8a. Ile lat temu powstała niepełnosprawność (jeśli jest nabyta)?
Your answer
9. Jaki jest rodzaj Pani/Pana niepełnosprawności? *
Required
10. Jaka jest Pani/Pana aktualna sytuacja zawodowa? *
11. W przypadku podjęcia zatrudnienia, gdzie chciałaby/łby Pani/Pan pracować? *
Required
12. Jaki rodzaj pracy Pani/Pan wykonuje lub chciałaby/łby wykonywać w przypadku podjęcia zatrudnienia? *
Required
13. Jakiego typu dostosowania do potrzeb osoby niepełnosprawnej muszą zostać spełnione, aby Pani/Pan podjęła/ął decyzję o zatrudnieniu w danym miejscy pracy? (Proszę wybrać max 5 odpowiedzi) *
Required
14. W jakich warunkach zdecydowanie Pani/Pan nie chciałaby/łby pracować? (Proszę wybrać max 5 odpowiedzi) *
Required
15. Jakie czynniki, Pani/Pana zdaniem, wpływają na negatywne postrzeganie przez polskich pracodawców pracowników niepełnosprawnych? (Proszę wybrać max 5 odpowiedzi) *
Required
16. Jakie czynniki, Pani/Pana zdaniem, utrudniają podjęcie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne? (Proszę wybrać max 5 odpowiedzi) *
Required
17. Jakie elementy są dla Pani/Pana najważniejsze w pracy zawodowej? (Proszę wybrać max 3 odpowiedzi) *
Required
W projekcie planujemy także realizację działań upowszechniających. W przypadku zainteresowania udziałem w spotkaniach informacyjnych, konferencjach oraz dostępem do materiałów i szkoleń, proszę o podanie danych kontaktowych w formie maila lub nr tel kontaktowego:
Your answer
Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety
Przekazane dane będą wykorzystane tylko w celu realizacji w/w projektu, nie będą udostępniane osobom postronnym.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service