PETICIÓ PRESSUPOST PÒLISSA ACCIDENTS COPLEFC

Als efectes del que disposa l’ article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, pel que es regula el dret d’ informació en la recollida de dades, l’ informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades dins d’un fitxer titularitat de COPLEF. Mitjançant la cumplimentació i enviament del corresponent Formulari, l’ Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de COPLEFC. Vostè podrà exercir els drets d’ accés, rectificació, cancel•lació i oposició previstos en la Llei, enviant un escrit a COPLEFC, amb adreça al C/ PROVENÇA, 500 PORTA 4 - 08025 BARCELONA, o be, enviar un correu electrònic a: coplefc@coplefc.cat En el cas que Vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts mencionats en el paràgraf anterior. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.
Així mateix, l'informem que, en emplenar aquest formulari, està acceptant les Condicions Legals i la Política de Privacitat de Google.Inc i l'ús d'un document públic a Google Drive, que serà eliminat un cop finalitzi el termini habilitat per emplenar el formulari.

  DADES PROFESSIONALS

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTIVITAT

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question