ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ FORMU
Değerli Paydaşımız,
Aşağıda sunulan anket, Batman Üniversitesi Personelinin görüş ve beklentilerini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Sorulara vereceğiniz cevaplar Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında bize ışık tutacak ve çalışmalarımıza yön verecektir. Bu nedenle anketin özenle doldurulması önem arz etmektedir. Emek ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

Batman Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü
Clear selection
Görev Yaptığınız Birim (Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü/Rektörlük/Genel Sekreterlik/Daire Başkanlığı/Koordinatörlüğü/Uygulama Merkezi/Müdürlük):
Eğitim Düzeyiniz:
Cinsiyetiniz:
Bu anket formu 3 Bölümden oluşmaktadır:
Bölüm- 1, Batman Üniversitesi çalışanlarının üniversitenin genel işleyişine yönelik değerlendirmelerini belirleme amacına yöneliktir.
Bölüm- 2, Batman Üniversitesi belirli işleyiş süreçlerine ilişkin performans başarısı düzeylerinin belirlemesi amacına yöneliktir.
Bölüm 3, ilk iki bölümde yer almayan, ancak bu araştırma vesilesiyle dile getirmek istediğiniz hususları yazmanız için ayrılmıştır.
*Lütfen soru formu üzerine Kimliğinizi belli edecek herhangi bir işaret koymayınız! Sadece aşağıdaki bilgilerle ilgili kutucukları işaretleyiniz.
*Lütfen soru formu üzerine Kimliğinizi belli edecek herhangi bir işaret koymayınız! Sadece aşağıdaki bilgilerle ilgili kutucukları işaretleyiniz.
Soru 1. Genel olarak düşündüğünüzde, Batman Üniversitesinde çalışmaktan ne derecede memnunsunuz?
Clear selection
Soru 2. Bugüne kadarki deneyimlerinize dayanarak Batman Üniversitesinde çalışmayı arkadaşlarınıza tavsiye eder misiniz?
Clear selection
Soru 3. "Kendimi Batman Üniversitesi ailesinin bir ferdi olarak görüyorum" ifadesine ne ölçüde katılıyorsunuz?
Clear selection
Soru 4. Çalıştığınız bölümdeki/birimdeki motivasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Clear selection
Bölüm 2
1- İNİSİYATİF KULLANMA/KATILIM/ FIRSAT EŞİTLİĞİ
Çok İyi
İyi
Orta
Zayıf
Çok Zayıf
Yaptığım işle ilgili bireysel karar verebilmem için yeterli imkan sağlanmaktadır.
Çalışanlar arasında fırsat eşitliği sağlanmaktadır.
Clear selection
2- İLETİŞİM
Çok İyi
İyi
Orta
Zayıf
Çok Zayıf
Yönetim, Üniversite işleyiş süreçlerine ilişkin olarak çalışanları bilgilendirmektedir.
Üniversite yönetimi çalışanlarıyla şeffaf, güvene dayalı ve açık ilişkiler kurmaktadır.
Üniversite yönetimi, çalışanlarının görüşlerine değer vermektedir.
Üniversite içi iletişim (web sitesi, dergi, e-mail, e-posta vs.) etkindir.
Clear selection
3- LİDERLİK/TANIMA
Çok İyi
İyi
Orta
Zayıf
Çok Zayıf
En yakın yöneticim başarılı işlerimi takdir eder.
En yakın yöneticim sorunlara yapıcı bir üslupla yaklaşır.
En yakın yöneticim açık fikirli ve dürüst davranır.
En yakın yöneticime güvenmekteyim.
En yakın yöneticim bir lider olarak çalışanlara örnek olmaktadır.
Clear selection
4- KARİYER GELİŞTİRME/ÖĞRENME VE BAŞARMA FIRSATI /EĞİTİM VE GELİŞTİRME
Çok İyi
İyi
Orta
Zayıf
Çok Zayıf
Yaratıcılık ve yenilikçilik desteklenmektedir.
Yetenek ve beceri gelişimi için eğitim imkânları sağlanmaktadır.
Çalışanların mesleki yetenekleri arttırıcı yönde eğitim imkanı sağlanmaktadır.
Kariyer olanaklarına ilişkin bilgilendirme/destek sağlanmaktadır.
İlk görevlendirmelerde veya kurum içi görev değişikliklerinde oryantasyon (uyum) hizmeti sağlanmaktadır.
Clear selection
5- HEDEF BELİRLEMEVE PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çok İyi
İyi
Orta
Zayıf
Çok Zayıf
Yöneticilerimin, bölüm/birim ve çalışanların performansını izleyerek dönüt verir.
En yakın yöneticim çalışanların performansını arttırmak için destekleyici uygulamaları/tedbirleri hayata geçirir.
Kurumsal performanslar değerlendirilerek hedefler revize edilir.
Clear selection
6- ÜNİVERSİTENİN DEĞERLERİ/ MİSYONU/ VİZYONU/ POLİTİKA VE STRATEJİSİ
Çok İyi
İyi
Orta
Zayıf
Çok Zayıf
Üniversitenin strateji ve hedefleri açık olarak tanımlanmıştır.
Üniversitenin vizyon, misyon ve değerlerinin çalışanlar tarafından bilinmektedir.
Üniversitenin vizyon, misyon ve değerlerini çalışanlar içselleştirmiştir.
Clear selection
7- ÜNİVERSİTENİN YÖNETİLMESİ/DEĞİŞİMİN YÖNETİMİ
Çok İyi
İyi
Orta
Zayıf
Çok Zayıf
Üniversite, kalite bilincine sahiptir.
Değişimin yönetilmesinde etkin çalışan katılımı sağlanmaktadır.
Üniversitede, hizmet alanların memnuniyetini esas alınmaktadır.
Üniversitede, çalışan memnuniyeti esas alınmaktadır.
Yönetim yenilikçi olup değişime açıktır.
Clear selection
8- ÇALIŞANLARA SAĞLANAN TESİS VE HİZMETLER/SAĞLIK VE GÜVENLİK KOŞULLARI
Çok İyi
İyi
Orta
Zayıf
Çok Zayıf
Çalışanlara sağlanan sosyal imkanlar yeterlidir.
İşyerinde sağlık ve iş güvenliğine önem verilmektedir.
Kafeterya/yemekhane hizmetleri kalitelidir.
Çalışanlara verilen ulaştırma hizmetleri kalitelidir.
Clear selection
9- ÇALIŞMA ARKADAŞLARI İLE İLİŞKİLER/ÇALIŞMA ORTAMI/SINAV ORTAMI
Çok İyi
İyi
Orta
Zayıf
Çok Zayıf
Eğitim/Öğretim ortam, donanım ve araçları yeterlidir.
Sınavlar uygun ortam ve koşullarda yapılmaktadır.
Birim çalışanları birbiri ile uyum ve işbirliği içindedir.
Farklı birim çalışanları birbiri ile uyum ve işbirliği içindedir.
Çalışma ortamları temiz ve konforludur.
Clear selection
10- ÜNİVERSİTENİN ÇEVRE POLİTİKASI VE ÇEVRE ÜZERİNDE ETKİSİ / ÜNİVERSİTENİN YEREL VE GENEL TOPLUM İÇİNDEKİ ROLÜ
Çok İyi
İyi
Orta
Zayıf
Çok Zayıf
Üniversite çevreye karşı duyarlıdır.
Üniversite çevresel ve toplumsal sorunların çözümünde inisiyatif almaktadır.
Üniversitenin toplum ihtiyaçlarına (kültür/ sanat) karşı duyarlıdır.
Üniversitenin toplumsal gelişime ve kalkınmaya katkı sağlamaktadır.
Clear selection
BÖLÜM – 3
İSTEĞE BAĞLI SORULAR
BU ARAŞTIRMADA YER ALMAYAN ANCAK SİZCE DİKKATE ALINMASINI UYGUN GÖRDÜĞÜNÜZ BAŞKA UNSURLAR VARSA LÜTFEN YAZAR MISINIZ?
SİZCE ÖNCELİKLE İYİLEŞTİRİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEDİĞİNİZ, ÜÇ KONUYU ÖNEM SIRASINA GÖRE YAZAR MISINIZ?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy