Registrační formulář na konferenci UNIT 2021
Email address *
Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Ulice *
Město *
PSČ *
Telefonní číslo *
Poznámky
Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů
Já, na přihlášce podepsaný, v souladu se zákonem c. 101/2000 Sb.,, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen ,, GDPR") beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním uvedených osobních údajů (o mně - email, telefon, bydliště a dítěti - datum narození, bydliště, telefon, email) správcem:

Název : spolek UNIT, Lukavická 2792, 301 00, Plzeň, IČ: 26576996

a) pro vnitřní potřebu spolku
• k vedení seznamu a evidenci členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné činnosti sboru v rozsahu, který jsem uvedl/a výše;
• předávané osobních údajů nadřazeným organizacím, partnerům a úřadům pro zajištěné běžné činnosti spolku , popř. jejího financování v rozsahu - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště;
b) pro marketingové a informační
• účely: vytváření propagačních materiálu spolku obsahujících osobní údaje členů v rozsahu: jméno a příjmení a dále fotografie mé osoby či osoby mého dítěte samostatné, popř. ve skupině s jinými osobami
• zaslané informace o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku nad rámec běžné činnosti v rozsahu kontaktně údaje (email, telefon);


Osobními udají se rozumí zejména údaje uvedené výše v tomto formuláři a závazné přihlášce do spolku, a dále také název organizačně jednotky, jejímž jsem členem a věková skupina, do které podle věku aktuálně patřím.

Tento souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne jeho udělení.
Prohlašuji, ze jsem byl/a informován/a o tom, ze podle výše uvedených právních předpisu o ochraně osobních údajů mam právo:

• kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý z výše uvedených účelů samostatně,
• vyžádat si informaci o tom, jaké osobně údaje jsou o mně zpracovávány,
• vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
• žádat vymazání osobních údajů, pro jejichž zpracovávaní již dále není důvod,
• žádat omezené zpracovávaní údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
• žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
• vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
• nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
• mam právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.
*
Souhlasím, aby mé fotografie / mých dětí z akce byly použity na stránkách a sociálních médiích spolku UNIT. *
Účastníci mladší 18 let
Účastníci mladší 18 let musí mít tento formulář vyplněný a podepsaný, bude odeslán na email zákonného zástupce a účastníka před akcí.
Jméno zákonného zástupce
Telefonní číslo zákonného zástupce
Email zákonného zástupce
Máš pro nás nějaký modlitební námět?
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Spolek UNIT. Report Abuse