Cynhadledd Myfyrwyr Astudiaethau Celtaidd 2021 - Galw am Bapurau
Cynhelir y nawfed gynhadledd flynyddol i fyfyrwyr astudiaethau Celtaidd rhwng y 22ain hyd at y 24ain o Hydref 2021. Cynhelir y gynhadledd ar-lein, am y rhan fwyaf, oherwydd y pandemig COVID-19 cyfredol, ond bydd rhai cyflwyniadau ac elfennau byw yn digwydd yng Ngholeg Prifysgol Dulyn (UCD). Mae'r holl drefniadau'n amodol ar newid yn ôl cyngor yr awdurdodau iechyd cyhoeddus.

Rydym yn croesawu cyflwyniadau yn Saesneg ac ym mhob iaith Geltaidd. Derbynnir papurau o fyfyrwyr cyfredol a graddedigion diweddar ar unrhyw bwnc o Astudiaethau Celtaidd, yn ogystal ag un bwnc sy'n gysylltiedig â'r ieithoedd, pobloedd, llenyddiaethau, hanesion a/neu ddiwylliannau Celtaidd. Dylai papurau barhau 15-20 munud.

Dylid cyflwyno crynodebau - o ddim mwy na 200 gair - isod, erbyn dydd Gwener, 27ain o Awst 2021.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni yn celticstudents.conference@gmail.com.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Enw *
E-bost *
Prifysgol / Sefydliad
Teitl y Papur (gyda chyfiethiad Saesneg os nad yw'r papur yn y Saesneg) *
Pa iaith ydych chi'n bwriadu cyflwyno ynddi? Rydym yn bwriadu darparu cyfieithiad ar y pryd i siaradwyr sy'n cyflwyno mewn iaith Geltaidd. *
Cyflwynwch eich crynodeb (dim mwy na 200 gair) yma: *
Ydych chi'n barod i gyflwyno eich papur ar-lein? *
Os ydych chi'n byw yn Iwerddon ar adeg y gynhadledd, a fyddech chi'n barod teithio i UCD a chyflwyno eich papur yn byw, os bydd cyfryngiadau'n caniatáu? *
A fyddech chi'n barod caniatáu i'r Gymdeithas recordio'ch cyflwyniad fel rhan o'r gynhadledd? Gall y recordiad cyfan, neu ran ohono, ei rannu fel ran o weithgareddau'r gynhadledd. *
Nodiadau ar Gofrestriad
Agorir y cofrestriad i gynhadledd 2021 yn ystod y misoedd nesaf.

Os cofrestroch chi ar gyfer cynhadledd Mawrth 2020, y canslwyd oherwydd y pandemig, ac os taloch chi'r ffi gofrestru (€30), byddwch chi'n cael eich cofrestru'n awtomatig ar gyfer cynhadledd 2021.
Nodiadau ar Bosteri
Os nad ydych am gyflwyno papur, ond rydych chi am gyflwyno poster fel rhan o'r gynhadledd, cysylltwch â ni yn celticstudents.conference@gmail.com. Rydym yn gobeithio arddangos y posteri ar ein 'Hub Cynhadledd' yn ystod y gynhadledd.
Fe storir eich manylion personol fel y gallwn gysylltu â chi am ddigwyddiadau'r Gymdeithas yn y dyfodol. Ni rannir unrhyw wybodaeth gyda unrhyw barti arall. Fe storir eich manylion am uchafswm o dair blynedd. Gallwch chi ofyn i'ch manylion gael ei dileu wrth gysylltu â ni trwy e-bost. *
Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am y gynhadledd, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.
E-bost: celticstudents.conference@gmail.com
Trydar: @CelticStudents
Facebook: Association of Celtic Students of Ireland and Britain
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy