A kreatív tanulás fejlesztése a tehetséggondozásban
Felnőttképzési tájékoztató és jelentkezési lehetőség A KREATÍV TANULÁS FEJLESZTÉSE A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN című 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzéssel kapcsolatban.
A képzés főbb témakörei:
A KÉPZÉSRŐL DIÓHÉJBAN
100-ból jóformán 99 gyermek nem tanul eléggé időtakarékosan; nem érti, amit tanul, s nem is érdekli az, amit tanul. Ez nem a gyerekek hibája! Ha elvárjuk a diákoktól, hogy hatékonyan tanuljanak legalább 8-12 éven át, akkor az időtakarékos, értő és kreatív tanulási technikákat is meg kellene tanítani nekik. Fontos: csodamódszerek nincsenek, de egyszerű, kipróbált és bevált tanulási módszerek léteznek.

2001-ben kezdődő projekt alapján, 2017-ben Dr. Mező Ferenc pszichológus (K+F Stúdió Kft. résztulajdonosa) szakmai vezetésével tanuláskutatással foglalkozó hazai és külföldi civil szervezetek, cégek, oktatási intézmények fogtak össze, hogy a fenti problémát orvosolják, s a kreatív tanulás módszertanát összeállítsák.

A kreatív tanulás: információtermeléssel (akár tantárgyak közötti összefüggések meglátásával, a rendelkezésre álló információkból következtetések levonásával, megértéssel, lényegkiemeléssel) járó és időgazdálkodását tekintve is hatékony tanulás.
E képzésen a kreatív tanulás módszertana sajátítható el.
FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ALAPÍTÓI/INDÍTÓI ADATOK:
Alapító/Indító neve: K+F Stúdió Kft. (web: www.kpluszf.com)
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00048-2012

KÉPZÉS ADATAI:
Nyilvántartási szám: A/8718/2017
Engedélyszám: 575/17/2017
Iktatószám: PED/50-1/2017
Érvényesség vége: 2020.02.16.
Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A TOVÁBBKÉPZÉS CÉLJA:
Pedagógusok, pszichológusok felkészítése a kreatív (produktív) tanulás fejlesztésére. A résztvevők ismerjék meg: - a tanuláskutatás alapfogalmait (tanulásváltozó, tanulásdiagnosztika, -fejlesztés, tanulási ideál); - a kreatív (produktív) tanulás fogalmát és tehetséggel való kapcsolatát; - a kreatív (produktív) tanulás fejlesztésének elméleti alapjait. A résztvevők váljanak képessé: a kreatív (produktív) tanulás fejlesztéséhez kapcsolódó diagnosztikai feladatok ellátására, s a kreatív (produktív) tanulás fejlesztésére. A fejlesztési eredményekről szóló egyéni és csoportos jellemzések elkészítésére.

A PROGRAM TARTALMÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE:
Jelen továbbképzés célja, hogy a tehetséggondozás kontextusában gyakorlatias bevezetést nyújtson a kreatív (produktív) tanulás fejlesztésének alapjaiba. A kreatív (produktív) tanulás lényege, hogy a tanuló alkotó, információtermelő módon viszonyul a tananyaghoz, s nemcsak reproduktív módon befogadja azt. A kreatív tanulás gyakran a pedagógusoktól származó explicit/implicit elvárásként fogalmazódik meg a tanulóval szemben. Probléma azonban, hogy noha az elvárásokat sokszor megfogalmazzuk a tanulóval szemben - pl. "Ne magolj! Emeld ki a lényeget! Következtess bátran! Mi az összefüggés különböző tantárgyak vagy témakörök között!" stb.-, de azt már nem mondjuk el nekik, hogyan és milyen módszerek alkalmazásával tehetnek eleget ezeknek az elvárásoknak. E képzésen ezekre a módszerekre fókuszálunk.
A képzés három fő részből áll: egy rövid elméleti áttekintést követően megismerkedünk a kreatív (produktív) tanulás diagnosztikájának alapjaival, majd rátérünk a fejlesztés lehetőségeire, a konkrét módszerekre. Mindhárom témakörre jellemző, hogy az oktató elméleti felvezetését követően a résztvevők páros, kiscsoportos gyakorlatokon keresztül szereznek praktikus, hasznosítható ismereteket, jártasságot az adott témakörrel kapcsolatban.AZ ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS MÓDJA, A TANÚSÍTVÁNY KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI:
a) kötelező részt venni az összóraszám minimum 90%-án;
b) legalább 60%-os (12 pontos) teljesítmény egy 20 kérdésből álló tudásszintet és az ismeretek gyakorlati alkalmazását mérő feleletválasztós tesztben, melyet a résztvevők a továbbképzést követően válaszolnak meg. Az értékelés szempontjai: a helyes válaszok aránya legalább 60%-os (min. 12 pont az elérhető 20 pontból).

AZ ELŐÍRT TARTALMI KÖVETELMÉNYEK:
A képzést elvégző személy:
1. Ismerje a tanuláskutatás alapfogalmait (különösen a tanulásváltozó, tanulásdiagnosztika, -fejlesztés, tanulási ideál fogalmát), a kreatív (produktív) tanulás fogalmát és fejlesztésének, és tehetséggel való kapcsolatának elméleti alapjait.
2. Legyen képes a kreatív (produktív) tanulás fejlesztéséhez kapcsolódó diagnosztikai feladatok ellátására, a kreatív (produktív) tanulás fejlesztésére, valamint a fejlesztési eredményekről szóló egyéni és csoportos jellemzések elkészítésére.

AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK MÓDJA:
A résztvevők egy 20 kérdésből álló feleletválasztós tesztet oldanak meg a továbbképzést követően. Az értékelés szempontjai:
1) Elméleti ismeretek: a tesztben lévő feladatok egy része a képzésen tárgyalt elméleti ismeretekre vonatkozik, s jellemzően az elméleti alapfogalmakhoz köthető meghatározások felismerésén alapul. A résztvevő teljesítménye megfelelő, ha a fogalom és definíció párokat felismeri.
2) Gyakorlati jellegű döntések: a tesztben lévő feladatok másik része a kreatív (produktív) tanulás diagnosztikájával, fejlesztésével, illetve a fejlesztési eredményekről szóló jellemzésekkel kapcsolatos gyakorlati feladatokra (pl. a feladatban bemutatott diagnosztikai eredmények értelmezési lehetőségei közötti választásra, a feladat szövegében bemutatott tanulási probléma alkalmával javasolható fejlesztő feladatok közötti választásra, illetve a fejlesztés számszerű eredményeinek szöveges megfogalmazási lehetőségei közötti választásra) vonatkozik. A résztvevő teljesítménye megfelelő, ha a feladatokban ismertetett gyakorlati problémákhoz adekvát választ köt a válaszlehetőségek közül.
A tanúsítvány kiadásának feltétele, hogy a helyes válaszok aránya legalább 60%-os legyen (min. 12 pont az elérhető 20 pontból).Az elméleti és gyakorlati ismeretek értékelésének összesített szempontjai:
- megfelelt minősítés (a teszt min. 60%-os teljesítése és a záródolgozatot értékelő oktató által adott "megfelelő" minősítés). A résztvevő látogatási igazolást és tanúsítványt kap. Egyéb esetekben:
- nem megfelelt minősítés: a résztvevő látogatási igazolást kap.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola (pedagógus, óvodapedagógus, tanító, tanár vagy pszichológus (a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. sz. melléklet szerint).
– megelőző szakmai gyakorlat: nem szükséges.

JAVASOLT MUNKAKÖRÖK:
Tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, kollégiumi nevelők, pszichológusok, szociálpedagógusok, könyvtáros tanítók és tanárok, szakoktatók, gyakorlati oktatók, fejlesztőpedagógusok, a pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatásban dolgozó pedagógiai előadók, szakértők; nevelőotthoni és lakásotthoni nevelők.

JAVASOLT MEGBÍZÁSOK, FUNKCIÓK (TEVÉKENYSÉGEK):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

RÉSZVÉTELI DÍJ: 40.000 Ft/fő

KEDVEZMÉNY: ha Ön 25 fős csoportot szervez, akkor a részvételi díj 30.000 Ft/fő a csoport tagjai számára, az Ön részvételi díja pedig 0 Ft/fő. A részletekkel kapcsolatban, kérjük, hívja a +36-30-4849779 számot!

RÉSZVÉTELI DÍJON FELÜLI EGYÉB KÖLTSÉGEK: étkezés, utazás, szállás önköltséges. Az ajánlott irdalom ára a tréningen történő vásárlás esetén: bruttó 2000 Ft/db; a K+F Stúdió Kft. (www.kpluszf.com honlapjáról elérhető) webáruházán keresztül: bruttó 3000 Ft/db.

LÉTSZÁM: min. 10 fő – max. 25 fő
10 fő alatti jelentkező esetén a tréning elmarad, másik időpontot javasolunk a jelentkezetteknek.

A JELENTKEZÉS MENETE:
1. lépés: A jelentkezési folyamat elindítása
Az Ön teendője: az alábbi űrlap kitöltése
A K+F Stúdió Kft. teendője: visszajelzés az űrlap beérkezéséről, felnőttképzési szerződés kitöltendő példányának (.doc formátumban történő) elküldése

2. lépés: A jelentkezés véglegesítése
Az Ön teendője: részvételi díj átutalása a K+F Stúdió Kft. részére.
Számlaszám: 61200261-11061243
A kitöltött és aláírt felnőttképzési szerződés 2 példányának, illetve a pedagógus/pszichológus végzettségről szóló diploma "Az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat. Dátum: ... Aláírás:..." szöveggel ellátott másolatának 1 példányának elküldése a következő címre:
K+F Stúdió Kft.
4032 Debrecen, Tarján u. 55.
A K+F Stúdió Kft. teendője: visszajelzés a részvételi díj és a felnőttképzési szerződés megérkezéséről. A jelentkezés véglegesítése.
A JELENTKEZÉS 1. LÉPÉSE:
Jelentkező neve: *
Jelentkező születési neve: *
Jelentkező anyja neve: *
Jelentkező születési helye: *
Jelentkező születési dátuma: *
MM
/
DD
/
YYYY
Jelentkező levelezési címe: *
Jelentkező telefonszáma: *
Jelentkező e-mail címe: *
Jelentkező munkahelye: *
Jelentkező munkahelyének címe: *
Képzési díjat fizető személy/szervezet neve: *
Képzési díjat fizető személy/szervezet címe: *
Képzési díjat fizető szervezet adószáma:
Csak akkor kell kitölteni, ha nem magánszemély, hanem valamilyen szervezet, intézmény fizeti a képzési díjat!
Nyilatkozat a felnőttképzési tájékoztató megismeréséről, elfogadásáról: *
Képzési dátum és helyszín kiválasztása: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy