Penilaian Tahap Kepuasan Pelanggan

Borang ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas pelanggan berhubung dengan pengamalan nilai-nilai murni di Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut yang memberikan perkhidmatan kepada anda. Berdasarkan pengalaman atau pemerhatian semasa berurusan dengan jabatan ini, anda diminta untuk menilai pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dengan jujur. Sila tandakan penilaian anda mengikut skala berikut :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question